LN-DAG

Reims Aviation SA F172M

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172M
MSN: F172-1219
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1974 (50 years old)
Max TO weight: 1043 kg
ICAO Hex: 478659
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Sola Flyklubb
Adress: Flyplassvn
4050 SOLA

source: caa

Aircraft event timeline

2021-01-15
Owner changed
Sola Flyklubb
2018-10-12
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2015-06-09
Owner changed
Nummedal Njål
2006-11-08
Owner changed
Wenneberg Leif
2003-05-06
Owner changed
Troya Management AS

Related Youtube videos (3)

LN-DAG data-toggle=

LN-DAG Punkterer

LN-DAG data-toggle=

Special VFR landing, Sola [ENZV]

LN-DAG data-toggle=

Stavanger og Ryfylke, Cessna 172 , Lørdag 3/10-2020

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-11-17 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og Review report
2022-12-01 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Sola Flyklubb - Tilbakemelding tilsynsrapport 0003-5408 - Kommentarer til vedlikehold, TBO
2022-11-14 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Sola Flyklubb - Tilbakemelding på pålegg i forbindelse med ACAM inspeksjon med referanse 0003-5408
2022-10-28 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og Review report
2022-09-28 Lyse v/Kjetil Føyen     ACAM Rapport - 0003-5408 - ettersendt på e-post
2022-09-13 Sola Flyklubb     Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM) Rapport - 0003-5408
2022-09-01 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     SV: Forhåndsvarsel om planlagt gjennomføring av ACAM i 2022
2022-09-01 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Forhåndsvarsel om planlagt gjennomføring av ACAM i 2022
2022-08-30 Sola flyklubb     LN-DAG – Forhåndsvarsel om planlagt gjennomføring av ACAM i 2022
2022-06-08 Norrønafly-Rakkestad AS     22/10173-2 - Reisedagbok
2022-06-07 Norrønafly-Rakkestad AS     Reisedagbok
2022-04-08 Regnskap - Sola flyklubb     LN-DAG – Forhåndsvarsel om planlagt gjennomføring av ACAM i 2022
2021-11-12 NLF CAMO     ARC og Review report
2021-07-14 Sola Flyklubb     Sola Flyklubb - Utstedelse av Reisedagbok Nummer 15
2021-07-12 Per Ingar Mortensen     Sola Flyklubb - Reisedagbok
2021-04-23 SOLA FLYKLUBB     Epost med permanent tillatelse
2021-04-23 SOLA FLYKLUBB     permanent tillatelse og følgebrev
2021-04-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-04-14 SOLA FLYKLUBB     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-01-15 Sparebank 1 SR-Bank ASA     registrering av heftelse
2021-01-15 Sola Flyklubb     registrering av eierskifte
2021-01-08 Sparebank 1 SR-Bank ASA     pantedokument
2020-12-18 Norrønafly-Rakkestad AS     flyskjøte
2020-10-23 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-11-18 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-06-28 Norrønafly-Rakkestad AS     Ny loggbok
2018-11-20 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-10-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-DAG- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-10-12 Norrønafly-Rakkestad AS     registrering av eierskifte
2018-06-19 Njål Nummedal     retur av skjøte
2018-06-11 Norrønafly-Rakkestad AS     eiendomsoverdragelse
2018-06-06 Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2018-06-06 Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS     Flyskjøte
2018-04-11 Njål Nummedal     LN-DAG og svar på henvendelse om fakturering
2018-04-11 Njål Nummedal     LN-DAG og svar på henvendelse om fakturering
2017-06-01 NLF CAMO   ARC og review report
2016-05-30 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2016-02-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-DAG- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-12-16 CHC Helikopter Service AS   søknad ny reisedagbok for Cessna 172
2015-06-09 Njål Nummedal   Registrering av eierskifte
2015-04-10 Norges Luftsportforbund   ARC og review report
2014-09-19 Njål Nummedal   Flyskjøte - Egenerklæring
2014-04-28 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2013-06-14 Avskjermet   Avskjermet
2013-06-14 Bergen Aero Klubb   Vedrørende manglende L/D bevis
2013-05-08 Bergen Aero Klubb   Avskjermet
2013-05-05 Avskjermet   Avskjermet
2013-04-29 Bergen Aero Klubb   Avskjermet
2013-04-29 Avskjermet   Avskjermet
2013-04-22 Bergen Aero Klubb   Luftdyktighetsbevis
2013-04-10 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-04-08 Bergen Aeroklubb   Kopi av reisedagbok for mars og april 2013
2013-04-05 Charles Breidvik   søknad om duplikat av EASA Form 25
2012-04-13 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-05-05 Norges Luftsportforbund   ARC
2011-05-05 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-04-26 Leif Fredrik Wenneberg   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-23 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2010-04-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-28 Leif Fredrik Wenneberg   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-21 Bergen Air Transport   vedlikeholdsrapport
2009-02-19 Jan Hovet   ICAO-koder
2009-02-19 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-02-13 Jan Hovet   søknad om ICAO 24-bit Aircraft Code
2008-10-23 Leif Fredrik Wenneberg   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Leif Fredrik Wenneberg   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Leif Fredrik Wennberg   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-25 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe - søknad om å leie inn LN-DAG til skoleflyging
2008-04-29 Airlift AS   vedlikeholdsrapport
2008-03-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-04-25 Airlift AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-11-08 Leif Wenneberg   Overdragelse av luftfartøy
2006-11-07 Inventum Voss Kontor Forum AS   kopi av kjøpers ID-bevis
2006-10-26 DnB NOR Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet
2006-10-17 Voss Veksel- og Lanfdmandsbank ASA   kopi av betalingsformidling (tinglysing av skjøte) samt kopi av flyteknikersertifikat for Leif Fredrik Wenneberg
2006-10-10 Irene Vasbotten   informasjon om mangler ifm registrering av eierskifte
2006-09-25 Troya Management AS   Overdragelse av luftfartøy med full og ubetinget eiendomsrett til Leif Wenneberg - Flyskjøte og firmaattest
2006-09-22 Advokatfirma Folkman & Co   Sletting av pant i Cessna pål. kr. 350.000,-
2006-07-07 Fjordane Flyklubb   søknad om overflygingsløyve
2006-07-07 Fjordane Flyklubb   innvilget søknad om overflygingsløyve - Permit to Fly
2006-03-27 Troya Management   manglende retur av tilsynsrapport - svarfrist: 15.04.2006
source: einnsyn.no

More information: