LN-OXJ

Leonardo Spa
AW169

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Leonardo Spa
Model: AW169
MSN: 69035
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2017
Max TO weight: 4800 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: LCI Helicopters Ten Limited
Adress: IFSC
DUBLIN 1
Operator: Airlift AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-06-30
Aircraft Added
LCI Helicopters Ten Limited

More aircraft owned by LCI Helicopters Ten Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-04 Airlift AS     ARC extension AW169
2020-07-08 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS (1)     registrering av heftelse
2020-07-08 Advokatfirmaet Mageli ANS     sletting av heftelser
2020-06-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisations - IDERAs i Norges Luftfartøy Register
2020-06-24 Airlift AS     ARC AW169 B3
2020-06-08 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av panteheftelser og IDERA
2019-12-20 Airlift AS     MEL-RIE extension form
2018-06-25 Airlift AS     1st ARC extension
2018-03-16 Airlift AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2018-01-03 Advokatfirmaet Mageli ANS   Sletting av heftelse og registrering av ny heftelse
2018-01-02 Advokatfirma Mageli   effektueringsmelding
2017-12-20 Advokatfirmaet Mageli ANS   sletting av pant - Aircraft Mortgage Deed
2017-08-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-07-20 Advokatfirmaet Mageli ANS   registrering av påtegning til panterett i luftfartøy
2017-07-13 Advokatfirmaet Mageli ANS   Retting av inkurie i pantedokument
2017-07-03 Advokatfirmaet Mageli ANS   registrering av luftfartøy
2017-07-03 Advokatfirmaet Mageli ANS   registrering av heftelser
2017-06-30 Airlift AS   Original Certificate of Airworthiness
2017-06-30 Airlift AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og ARC EASA Form 15a for fabrikknytt helikopter importert fra Italia
2017-06-30 Advokatfirma Mageli   Registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2017-06-30 Advokatfirma Mageli   Aircraft Mortgage Deed
2017-06-30 Airlift AS   godkjenning av flåteutvidelse og innleiekontrakt
2017-06-09 Airlift AS   Forsikringsbevis
2017-06-09 Airlift AS   Forsikringsbevis
2017-06-08 Airlift AS   søknad registrering
2017-06-08 Airlift AS   Dry-lease
2017-05-15 Airlift AS   Airlift - søknader om CofA- 3 stk AW169
2017-05-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2017-05-09 Airlift AS   Søknad om godkjennelse av innleiekontrakt
2017-05-03 Airlift AS   LN-OXH, LN-OXI og reservasjon av registreringsmerker
2017-03-10 Airlift AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2017-03-09 Airlift AS   ICAO ID 24 bit til 3 ea nye AW169
2017-03-08 Airlift AS   SV: LN-OXH, LN-OXI og reservasjon av registreringsmerker
2017-01-31 Airlift AS   LN-OXH, LN-OXI og reservasjon av registreringsmerker
2017-01-30 Airlift AS   LN-OXH, LN-OXI og søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no