LN-ZEN

Daher-Socata
TBM 700N

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Daher-Socata
Model: TBM 700N
MSN: 498
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Brigantina AS
Adress: Postboks 182 Skøyen
0212 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-06-08
Aircraft Added
Brigantina AS

More aircraft owned by Brigantina AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-06-22 Frank Søgaard     AMP rev. 02 Appendix III revidert
2020-06-22 Flysyn.DK     Vedtak om godkjennelse av revisjon 02 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2020-06-16 Frank Søgaard     AMP rev. 02 revisjonsoversikt
2020-06-09 Air Service Vamdrup ApS     AMP REV.02
2020-06-09 Air Service Vamdrup ApS     ARC
2019-10-03 Rodrigo Sandoval     17/03108-26 - vedlikehold
2019-09-25 Rodrigo Sandoval     vedlikehold
2019-09-20 Brigantina AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-09-20 Brigantina AS     Epost med permanent tillatelse
2019-09-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-09-20 Brigantina AS     programmering
2018-06-20 Air Service Vamdrup ApS     ARC
2017-09-05 Brigantina AS   Brigantina AS - RVSM and MNPS (NAT HLA) approval for TBM 850 - LN-ZEN
2017-09-05 Jonathan Shooter   LN-ZEN NAT HLA
2017-09-05 NATS   RVSM MNPS approval for LN-Zen
2017-09-04 Brigantina AS   Brigantina AS - RVSM approval for TBM 850 - LN-ZEN
2017-09-02 Jonathan Shooter   LN-ZEN RVSM & NAT HLA Approval Application
2017-09-01 Jonathan Shooter   LN-ZEN RVSM & NAT HLA Approval Application
2017-09-01 Jonathan Shooter   17/01635-16 - Re: LN-ZEN RVSM & NAT HLA Approval Application
2017-08-30 Jonathan Shooter   Fwd: LN-ZEN RVSM & NAT HLA Approval Application
2017-08-30 Jonathan Shooter   SV: LN-ZEN RVSM & NAT HLA Approval Application
2017-08-30 Jonathan Shooter   Re: RVSM LN-ZEN
2017-08-30 Jonathan Shooter   Re: LN-ZEN RVSM & NAT HLA Approval Application
2017-08-29 Jonathan Shooter   RVSM LN-ZEN
2017-08-28 Trond Harald Klaveness   Jonathan Shooter - RVSM application under Part NCO - LN-ZEN
2017-08-23 Trond Harald Klaveness   LN-ZEN
2017-08-21 Oysterair   LN-ZEN
2017-06-19 Jonathan Shooter   Jonathan Shooter - LN-ZEN RVSM & NAT HLA Approval Application
2017-06-13 Flysyn.DK   Godkjennelse av Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2017-06-09 Air Service Eggemoen   WO 12591
2017-06-09 Air Service Eggemoen   WO 12591
2017-06-09 Brigantina AS   registrering av luftfartøy
2017-06-09 Air Service Eggemoen   Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-06-08 Air Service Eggemoen   slettelsesattest fra FAA
2017-06-06 Torben Jensen   opprettelse av Reisejournal No.1 - 01.Juni 2017
2017-06-01 Flysyn.DK   AMP
2017-05-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-05-19 Torben Jensen   EASA Approval 60057086 - Air Service Vamdrup ApS - STC ST02643CH
2017-05-16 Torben Jensen   ICAO 24 bit
2017-05-16 Torben Jensen   17/03108-11 - ICAO 24 bit
2017-03-06 Air Service Eggemoen   Bill of Sale - Apostille - Egenerklæring
2017-03-06 Air Service Eggemoen   Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-03-02 Torben Jensen   List of Mod and Repair
2017-02-27 Air Service Vamdrup ApS   Nyregistrering Socata TBM-700
2017-02-27 Air Service Vamdrup ApS   nyregistrering
2017-02-27 Air Service Vamdrup ApS   nyregistrering
2017-02-27 Air Service Vamdrup ApS   nyregistrering
2017-02-27 Air Service Vamdrup ApS   nyregistrering
2017-02-27 Air Service Vamdrup ApS   nyregistrering
2017-02-27 Air Service Vamdrup ApS   nyregistrering
2017-02-27 Air Service Vamdrup ApS   nyregistrering
source: caa.no

More information: