LN-FVC

Bombardier Aerospace Inc. DHC-8-103

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 537
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association

source: caa

Aircraft event timeline

2018-02-21
Aircraft Deleted
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-07-25
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-10 FlyViking AS   Søknad om eksport luftdyktighetsbevis
2017-12-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-12-08 FlyViking AS   FlyViking AS - ACAM Ramp rapport nr. 0002-4623 - LN-FVC
2017-12-06 FlyViking AS   Varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM) ramp survey
2017-12-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radiotstyr i luftfartøy
2017-07-28 FlyViking AS   Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-07-28 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av luftfartøy
2017-07-28 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av heftelse
2017-07-27 FlyViking AS   ARC Recommendation Report
2017-07-27 FlyViking AS   FlyViking AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåteutvidelse for LN-FVC
2017-07-26 FlyViking AS   LN-FVC Vedtak om innleieavtale
2017-07-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   SV: Registrering av LN-FVC (MSN 537) i Norges luftfartøyregister SVW-MATTERS.FID406888
2017-07-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   bekreftelse på eierskap til luftfartøy
2017-07-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Bekreftelse av eierskap til luftfartøy
2017-07-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Innleie av luftfartøy
2017-07-20 FlyViking AS   Status avvik
2017-07-19 FlyViking AS   dokumentasjon
2017-07-19 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Innleie
2017-07-18 FlyViking AS   Export Airworthiness Certificate
2017-07-17 FlyViking AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2017-07-17 FlyViking AS   Mass & Balance report
2017-07-17 FlyViking AS   Dansk luftdyktighets dokumentasjon datert 24 november 2016
2017-07-17 FlyViking AS   Avvik gitt etter besiktigelse/gransking 17 juli 2017
2017-07-12 Avmax Aircraft Leasing Inc   Export Airworhtiness Certificate
2017-07-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   LN-FVC (MSN 537) - Søknad om godkjennelse av innleie
2017-07-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Registrering av luftfartøy
2017-06-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Registrering av IDERA
2017-05-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2017-05-25 FlyViking AS   Vedrørende innleie av luftfartøy
2017-05-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-05-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-05-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Application for despensation from the nationality requirement wells Fargo Benk Northwest - national association
2017-05-18 Svein R. Sandve   Tildeling av ICAO kode
2017-05-16 Svein R. Sandve   Søknad on tildeling av ICAO bit-code
source: einnsyn.no