Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920284
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2017
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Aircraft MSN 920284 Trust
Adress: c/o Wilmington Trust Company, 1100 North Market Street
DE 19890-1605 Wilmington
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-12-03
Owner changed
Aircraft MSN 920284 Trust
2019-11-01
Name
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-09-08
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2017-08-24
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-12-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     effektuering
2021-12-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler for signerte avtaler
2021-12-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     effektuering
2021-12-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av panterett
2021-12-03 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter AS - Vedtak om godkjent innleieavtale for LN-OQQ etter eierskifte
2021-12-03 CHC Helikopter Service AS     Registreringsbevis
2021-12-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av eierskifte
2021-12-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     vedrørende heftelser
2021-12-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     registreringsdokumentasjon
2021-11-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     IDERA - Aircraft Mortgage Deed
2021-11-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bill of Sale - Declaration regarding Company and ownership of an aircraft
2021-11-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     attestert registerutskrift
2021-11-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bestilling av attestert registerutskrift
2021-11-23 Advokatfirmaet Thommessen AS     Svar på søknad om godkjennelse av innleieavtaler MSN 920284
2021-11-23 Advokatfirmaet Thommessen AS     CHC Helikopter AS - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler for LN-OQQ
2021-07-30 CHC Helikopter Service AS     LN-OQQ, - ARC Utstedelse
2021-07-20 EASA     Recommendation for case 2021/020 - NO - Notification of exemptions under Article 14 of Regulation 216/2008 - Ares(2021)4676942
2021-06-30 EASA     2021-020_NO - Acknowledgement - Notification of exemptions under Article 14 of Regulation 216/2008 - Ares(2021)4263360 - Ares(2021)4268894
2021-06-22 CHC Helikopter Service AS     Issue of 3rd extension of 14/4 Exemption for SAR operations with EpiShuttle incubator for transport of patients with suspected or confirmed COVID-19 infection
2021-06-11 CHC Helikopter Service AS     Søknad om dispensasjon for bruk av Epishuttle
2021-06-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler MSN 920284
2021-06-10 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - 2021-112 RIE Extension LN-OQQ
2021-06-10 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Angående 2021-112 RIE Extension LN-OQQ
2021-06-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     attestert registerutskrift
2021-06-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-06-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bestilling av registerutskrift - MSN 920284
2021-06-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2021-06-04 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - MEL RIE 2021-03, LN-OQQ, Tail Camera
2020-12-29 EASA     Notification of exemptions under Article 14 of Regulation 216/2008 - LN-OQS, OQQ, OQR
2020-12-22 CHC Helikopter Service AS     Issue of 2nd extension of 14/4 Exemption for SAR operations with EpiShuttle incubator for transport of patients with suspected or confirmed COVID-19 infection
2020-12-17 CHC Helikopter Service AS     Søknad om dispensasjon
2020-09-24 Per Ingar Mortensen     Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S-92A, med serienummer 920284
2020-06-23 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OQQ
2020-06-22 CHC Helikopter Service AS     SN 920284 - søknad om godkjenning av forlenget innleieavtale
2020-05-13 CHC Helikopter Service AS     Letter regarding 14.4 exemption issued with error in subject
2020-05-12 CHC Helikopter Service AS     2020-139 Issue of extended 14/4 Exemption for SAR operations with EpiShuttle incubator for transport of patients with suspected or confirmed COVID-19 infection
2020-05-08 CHC Helikopter Service AS     Issue of extended 14/4 Exemption for SAR operations with EpiShuttle incubator for transport of patients with suspected or confirmed COVID-19 infection
2020-03-06 CHC Helikopter Service AS     Søknad om dispensasjon på flymateriell
2019-09-10 CHC Helikopter Service AS     Airworthiness Review Certificate for Sikorsky S 92A - S/N 920284
2018-09-12 CHC Helikopter Service AS     ARC
2018-03-15 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-09-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-09-15 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-09-13 CHC Helikopter Service AS   LN-OQQ Importgranskning - Dokumentasjon - Reg og STC liste
2017-09-12 CHC Helikopter Service AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2017-09-11 CHC Helikopter Service AS   Importgranskning - Dokumentasjon - AFM - W&B - ID Plate
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av luftfartøy
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   iverksettelse av permanent registrering
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   RE: slettelsesattest
2017-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   forespørsel om attestert registerutskrift
2017-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   attestert registerutskrift
2017-08-29 Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale - MSN 920284 WIERSHOLM-MATTERS.FID619453
2017-08-24 CHC Helikopter Service AS   Midlertidig Registrering
2017-08-24 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for ferging fra Coatesville USA til Stavanger Norge - Leveranse av fabrikknytt helikopter
2017-08-24 Utenriksdepartementet   Oversendelse av bekreftelse på midlertidig registering
2017-08-24 Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2017-08-23 CHC Helikopter Service AS   Export CofA - Manufacturer release to service
2017-08-16 Thor Gunnar Johansen   søknad om flåteutvidelse
2017-08-11 CHC Helikopter Service AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis ARC og Noise Certificate S/N 920284
2017-08-04 Utenriksdepartementet     søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2017-08-03 CHC Helikopter Service AS   søknad om midlertidig registrering
2017-07-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-07-21 CHC Helikopter Service AS   Søknad om permit to fly
2017-07-20 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopterservice AS - Søknad om godkjennelse - endring til C110/06/CHC-HS AS Rev.date 20.07.2017 - relatert til import av nytt luftfartøy S-92A SN 920284 LN-OQQ
2017-07-20 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2017-07-19 Wiersholm AS   RE: Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2017-07-19 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-07-18 Advokatfirmaet Thommessen AS   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-07-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om dispensasjon fra Nasjonalitetsvilkår
2017-03-27 CHC Helikopter Service AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2017-03-24 CHC Helikopter Service AS   Søknad om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS   LN-OQQ, LN-OQR og Søknad om å få reservert registreringsmerker til nye luftfartøy
2017-01-30 CHC Helikopter Service AS   LN-OQQ, LN-OQR og Reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no