LN-DAW

Reims Aviation SA
F172N

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172N
MSN: F172-1573
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tynset Flyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-10-27
Aircraft Deleted
Tynset Flyklubb
2009-12-01
Adress
Tynset Flyklubb
2002-07-23
Owner changed
Tynset Fly BA
2001-07-25
Owner changed
Digranes Tore

Related Youtube videos

LN-DAW data-toggle=

ENTY(Tynset) - ENKJ(Kjeller) ENTY Med LN-DAW

LN-DAW data-toggle=

PPL-A Flytime LN-DAW

LN-DAW data-toggle=

PPL-A solo landing rwy 23 with LN-DAW on Tynset

More aircraft owned by Tynset Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-10-27 Tynset Flyklubb   sletting av luftfartøy
2010-10-12 Tynset Flyklubb   anmodning om slettelse av luftfartøy
2010-04-12 Tynset Flyklubb   Export C of A
2010-04-08 Flyteknisk Notodden   LN-DAW Forsikringsbevis
2010-03-22 Flyteknisk Notodden AS   søknad om utstedelse av Eksportluftdyktighetsbevis
2010-03-18 Flyteknisk Notodden AS   attestasjon av motorjournal
2009-09-23 Tynset Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-22 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2008-11-12 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-kode
2008-10-17 Tynset Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-10-15 Tynset Flyklubb   vedlikeholdsrapport
2008-10-15 Tynset Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-09-26 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2007-07-12 Flyteknisk Notodden A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-06 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-07-31 Tynset Flyklubb   Søknad om utstedelse/fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-05-30 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-04-26 Tynset Fly BA   eiendomsoverdragelse med full og ubetinget eiendomsrett
source: caa.no

More information: