LN-DAX

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-151

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-151
MSN: 28-7515176
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1975
Max TO weight: 1055 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nikolaisen, Tom
Adress: Søster mathildes gate 6 d
1461 LØRENSKOG

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-11-02
Owner changed
Nikolaisen Tom-Andreas
2003-10-28
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb
2001-10-26
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS

Related Youtube videos

LN-DAX data-toggle=

LN-DAX over Spydeberg mikroflystripe

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-10-04 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-10-22 Tom Nikolaisen     15/00961-193 - Ny reisejournal
2020-10-19 Tom Nikolaisen     Ny reisejournal
2020-09-24 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-03-31 Internal Document     ACAM Ramp checklist utfylt.
2020-01-06 Tom-Andreas Nikolaisen     Orientering om avsluttet tilsyn 0003-0189
2019-12-20 Tom Nikolaisen     Tilsyn 0003-0189 - Lukking av avvik nr 2
2019-10-16 Tom Nikolaisen     avvik lukket
2019-10-08 Petter Strand     Bilde av høydemåler etter justerte "airspeed ranges"
2019-10-08 Tom-Andreas Nikolaisen     Vedtak om å oppheve suspensjon av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2019-10-06 Aeromech AS     Tilsyn 0003-0189
2019-10-02 Tom-Andreas Nikolaisen     LN-DAX - Rapport etter ACAM Ramp inspeksjon - nr. 0003-0189
2019-09-23 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-09-17 Tom Nikolaisen     permanent tillatelse og følgebrev
2019-09-17 Tom Nikolaisen     Epost med permanent tillatelse
2019-09-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-10-08 NLF CAMO     ARC og Review report
2017-11-06 Tom Andreas Nikolaisen   Gjennomført tilfeldig inspeksjon (rampsjekk)
2017-10-04 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-09-12 NLF CAMO   ARC og Review report
2015-11-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-DAX- kopi av dokument om tillatelse
2015-11-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-11-02 Tom-Andreas Nikolaisen   registrering av eierskifte
2015-10-28 Svein Olav Bjerkeset   oversendelse av dokumenter
2015-10-27 Nedre Romerike Flyklubb   LN-DAX- Overdragelse av luftfattøy
2015-10-13 NLF CAMO   ARC og review report
2015-07-27 Nedre Romerike Flyklubb   reisedagbok
2015-07-23 Nedre Romerike Flyklubb   Bestilling reisedagbok
2014-11-10 Nedre Romerike Flyklubb   utstedelse av revidert miljøbevis
2014-09-30 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2013-10-16 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-10-10 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-09-21 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-10-12 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-10-04 Norges Luftsportforbund   indirect approval of AMP
2011-10-04 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-09-28 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartsulykke - Rapport SL RAP 2011/28 om luftfartsulykke på Kjeller 16.07.2011 med SAAB-SCANIA EX MFI 9 LN-TVI og PIPER PA-28-151 LN-DAX
2011-08-31 Statens Havarikommisjon for Transport   Vedrørende utkast til rapport om luftfartsulykke på Kjeller 16.07.2011
2011-08-03 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-TV - Luftfartsulykke Kjeller 16.07.2010 - utkast til rapport om
2010-07-21 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om luftfartsulykke Kjeller 16.07.2010
2009-08-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-08-19 Nedre Romerike Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-08-11 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-11-05 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-17 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-26 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-10-08 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-17 Aeromech AS   motorjournal for opprettelse og godkjennelse
2007-09-03 Aeromech AS   motorjournal for opprettelse og godkjennelse
2006-10-31 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR) gyldig til 30.10.2007
2006-04-24 Norrønafly-Rakkestad AS   Skifte av motor
source: caa.no

More information: