LN-DBY

Cessna Aircraft Company
182N

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182N
MSN: 182-60103
Mode-S Hex: 47862B
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bergen Fallskjermklubb
Organization number: 981219376
Adress: Postboks 19
5869 BERGEN
Norge
Phone: +47 55 22 99 40
Radio License. Number: 4538
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Bergen Fallskjermklubb
Adress: Postboks 19
5869 BERGEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-12-01
Name
Bergen Fallskjermklubb

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-16 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-12-11 Statens Havarikommisjon for Transport     SHT - Rapport (SL RAP 2018/16) om luftfartsulykke på Stord lufthamn Sørstokken 20. oktober 2017 med Cessna Aircraft Company 182N, LN-DBY
2017-04-18 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2016-04-13 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2015-07-28 Bergen fallskjermklubb   Godkjent revisjon av SOP for Bergen Fallskjermklubb
2015-07-16 Stavanger Fallskjermklubb   Godkjenning av SOP
2015-06-25 Bergen fallskjermklubb   Forslag til endring/oppdatering SOP for Bergen Fallskjermklubb
2015-04-14 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2014-04-28 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2014-02-10 Rasmussen, Lars   Revisjon av SOP for BFSK
2013-03-19 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-07-25 Lars Rasmussen   Reisedagdok - reisejournal
2012-07-25 Bergen Fallskjermklubb   LN-DBY SV: Ny Reisedagbok/Reisejournal no 7 sent ut.
2012-06-29 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-04-19 Vital   Nytt vedlegg til SOP Bergen Fallskjermklubb
2012-04-18 Vital   Nytt vedlegg til SOP Bergen Fallskjermklubb
2012-04-11 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-05-05 Bergen fallskjermklubb v/ Lars Rasmussen   Avslag på endring i BFSKs SOP
2011-04-27 Norges Luftsportforbund   ARC
2011-04-26 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-04-04 Bergen fllskjermklubb   Søknad om endring i BFSKs SOP
2010-12-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-11-30 Lars Rasmussen   LN-DBY- Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
2010-11-05 DnB NOR/Vital Forsikring ASA   SOP og SFH LN-DBY
2010-09-24 Jan Hovet   EASA Minor Change HC-02
2010-08-18 Lars Rasmussen   SOP og POH SUP mottatt 18 august 2010.
2010-05-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-27 Bergen Fallskjermklubb   Hoppfly-supplement til flygehåndboka
2010-02-08 Bergen Fallskjermklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-29 Rasmussen, Lars   Godkjennelse av SOP for fallskjermhopping
2009-10-28 Raustein, Morten   Utkast til SOP for Bergen Fallskjermklubb
2009-10-22 Lars Rasmussen   POH i BFSK til godkjennelse
2009-10-02 Bergen fallskjermklubb v/Rasmussen, Lars   Godkjennelse av Standard Operasjons Prosedyre for flyging med fallskjermhoppere
2009-09-18 Bergen Fallskjermklubb v/Lars Rasmussen   Vedrørende SOP for BFSK
2009-09-08 Rasmussen, Lars   Søknad om godkjennelse av SOP for BFSK
2009-03-04 Bergen Fallskjermklubb   Forlengelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-02-17 jan@hovet.no   tildelt ICAO-id koder
2009-02-17 Bergen Air Transport   vedlikeholdsrapport
2008-12-23 SG Finans AS   panterett i luftfartøy
2008-12-10 Bergen Fallskjermklubb   Erklæring
2008-11-28 Bergen Fallskjermklubb   Bekreftelse
2008-11-07 SG Finans AS v/Marit H. Røed   registrering av panterett Bergen Fallskjermklubb
2008-11-04 SG Equipment Finance AS   panterett i luftfartøy
2008-10-24 Bergen Fallskjermklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-29 Bergen Air Transport   vedlikeholdsrapport
2008-09-21 Bergen Fallskjermklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Bergen Fallskjermklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-02-16 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-01-21 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport
2006-01-19 Bergen fallskjermklubb   Vedlikeholdsrapport
2006-01-19 Bergen fallskjermklubb   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no