LN-ESA

Hawker Beechcraft Corporation BAE.125 Series 800B

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: BAE.125 Series 800B
MSN: 258094
source: caa

Owner/Operator Details


Name: SG Finans AS
Operator: Guard Systems ASA

source: caa

Aircraft event timeline

2013-07-04
Aircraft Deleted
SG Finans AS
2010-03-24
Owner changed
SG Finans AS
2008-03-01
Name
EuroSky AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-07-05 SG Equipment Finance   sletting av luftfartøy
2013-07-04 SG Equipment Finance   Sletting fra Norges Luftfartøyregister - effektueringsmelding
2013-07-03 SG Finans AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for eksport av brukt luftfartøy til Thailand
2013-06-24 ScanTech   Vedlikeholdsrapport
2013-06-19 SG Finans AS   Utstedelse av duplikat EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2013-06-13 Bernt Wasler   søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2013-06-10 SG Equipment Finance   avregistrering av luftfartøy
2013-04-25 SG Equipment Finance   sletting av pant
2013-04-23 SG Equipment Finance   registrering av pant
2013-01-24 ScanTech   ARC Extension
2013-01-24 Airwing AS   Airworthiness Review Certificate
2012-01-20 Scandinavian Aircraft Technologies A/S   ARC 1 st Extension
2012-01-09 ECAA   AMP approval
2012-01-06 ECAA   Bilateral agreement ECAA and NCAA
2012-01-06 Eurosky Aviation AS   Vedtak om godkjenning av utleie til Estland
2012-01-05 ECAA   Bilateral agreement ECAA and NCAA
2012-01-02 ECAA   LN-ESA Memorandum of Understanding between ECAA and NCAA
2011-12-30 Bernt Wasler   utleie til Estland
2011-12-16 Scandinavian Aircraft Technologies AS   AMP revisjon 1 godkjent
2011-12-16 Scandinavian Aircraft Technologies AS   Godkendelse af Rev 1 AMP
2011-12-01 SG Finans AS   engelskspråklig bekreftelse på godkjent AMP
2011-12-01 Bernt Wasler   søknad om engelskspråklig bekreftelse på godkjent AMP
2011-02-11 Scandinavian Aircraft Technologies A/S   utstedt ARC
2011-02-07 Scandinavian Aircraft Technologies AS   Review incl recommendation for ARC regarding
2011-02-03 Scandinavian Aircraft Technologies A/S   Review - recommendation for ARC - CAMO kontrakt
2011-02-01 Scandinavian Aircraft Technologies A/S   Review - recommendation for ARC
2011-02-01 Scandinavian Aircraft Technologies A/S   Review incl recommendation for ARC
2011-01-31 Scandinavian Aircraft Technologies AS   Aircraft Maintenance Program godkjent
2011-01-09 Scandinavian Aircraft Technologies AS   Aircraft Maintenance Program (AMP)
2010-12-10 SG Finans AS   Forlengelse av Permit to Fly NCAATL-0652 Issue 1 ved utstedelse av Issue 2 – Gyldig ut mars 2011
2010-12-01 Bernt Wasler   Søknad om forlengelse av Permit to Fly
2010-10-15 SG Finans AS   Utstedelse av Permit to Fly som tillater flyging til verksted i England samt demonstrasjonsturer med en kundepilot - Med utgangspunkt Torp
2010-10-14 SG Finans AS   Innsendelse av EASA Form 37/18b i forbindelse med Permit to Fly søknad
2010-10-14 SG Finans AS   Oversendelse av utkast til EASA Form 21 - Permit to Fly Application
2010-10-14 SG Finans AS   Søknad om Permit to Fly
2010-10-13 SG Finans AS   Oversendelse av utkast til EASA form 37 og 18b som forberedelse til Permit to Fly søknad
2010-08-26 SG Finans AS   Utstedelse av forlenget Permit to Fly for overflyging fra Torp til Chester Hawarden for utførelse av vedlikehold hos Hawker Beechcraft
2010-08-23 Bernt Wasler   søknad forlengelse av permit to fly
2010-05-18 SG Finans AS   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Torp til Chester Hawarden for utførelse av vedlikehold hos Hawker Beechcraft
2010-05-13 SG Finans AS   Pre-Flight Inspeksjon prosedyre - Innsendt i forbindelse med Permit to Fly søknad
2010-05-12 SG Finans AS   RE: Manglende "substantiations" i Felt 6 på Form 18b
2010-05-06 SG Finans AS   EASA Form 21 Permit to Fly og oppdatert EASA Form 37/18b
2010-05-03 Bernt Wasler   AMP Hawker 800 ikke godkjent
2010-04-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-23 Bernt Wasler   Søknad om Permit to Fly
2010-04-23 Bernt Wasler   Søknad om PTF
2010-04-21 Bernt Wasler   AMP Hawker 800
2010-03-25 SG Finans   søknad om registreringsbevis - miljøbevis - radio licens
2010-03-24 SG Finans AS   erklæring fra bobestyrer
2010-03-24 SG Finans AS   Overdragelse av luftfartøy
2010-03-23 Eurosky Aviation AS   Overdragelse av luftfartøy
2009-06-15 Eurosky Aviation AS   Eurosky Aviation AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-11 Svensson Nøkkelby Advokatfirma   Attestert registerutskrift
2009-06-11 Carl Louis Hannisdal   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-29 Guard Systems ASA   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-20 Bernt Wasler   lukking av avvik 2008AR-135
2008-05-14 Guard Systems ASA   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-08 Riva Hannisdal   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-04-30 Svensson Nøkleby   driftsavtale Guard Systems ASA
2008-04-18 Guard Systems ASA   søknad om Airworthiness
2007-11-19 Eurosky AS   For info - ELT Coding - ICAO
2007-09-20 North Atlantic Central Monitoring Agency   Incorrect Mode S codes
2007-07-13 North Atlantic Central Monitoring Agency   North Atlantic Central Monitoring Agency - Incorrect Mode S Codes
2007-06-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse syd vest av Skien Lufthavn geiteryggen 20.04.2007 med SE-LJR
2007-06-01 Guard Systems ASA   Eurosky AS - Fornyelse av luftdyktighetsbevis - LN-ESA
2007-04-02 Guard Systems ASA   vedlikeholdsrapport
2006-05-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-05-02 Guard Systems ASA   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2007
2006-05-02 Guard Systems ASA   Søknad om godkjenning av Aircraft Maintenance - Inspection Agreement
2006-04-04 Guard Systems ASA   Forsikringsbevis og K & L liste for SE-LYY - Leasing kontrakt på LN-ESA
2006-03-31 Guard Systems as   Registrering - Bill of Sale - Firmaattest m.m
2006-03-29 Kongelig Norsk konsulat   Melding om utstedelse av midlertidig registreringsbevis
2006-03-28 Mariebo Aviation AB   avregistreringsbevis fra tyske luftfartsmyndigheter
2006-03-23 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved den norske ambassaden i Berlin
2006-03-20 SG Equipment Finance   Oversendelse av panterett i luftfartøy for tinglysing
2006-03-20 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy i Nürnberg/Tyskland
2006-03-17 Bernt Wasler   søknad om foreløpig registrering
2006-03-16 Guard Systems ASA   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-03-16 Guard Systems ASA   tilsynsrapport
2006-03-02 Guard Systems ASA   korreksjon av serienr
2006-02-27 Guard Systems ASA   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-02-10 Guard Systems ASA   Søknad om innfasing av et nytt fly
2006-02-10 Guard Systems ASA   Air Operator Certificate (AOC) - Søknad - Endring
2006-02-10 Guard Systems ASA   JAR-OPS AOC Application - Part I
2006-02-06 Guard Systems ASA   Søknad om registrering av fly
2006-02-06 Guard Systems ASA   Søknad om godkjenning av leasing avtale
2006-02-06 Guard Systems ASA   Søknad om godkjenning av MEL
source: einnsyn.no

More information: