LN-ESS

Construcciones Aeronauticas SA
CASA 1-131-E3B

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Construcciones Aeronauticas SA
Model: CASA 1-131-E3B
MSN: 2156
Airworthiness Category: Experimental
Production year: 1958
Max TO weight: 720 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ness, Lars
Adress: Erleringen 7
2032 MAURA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2005-12-08
Aircraft Added
Ness Lars

Related Youtube videos

LN-ESS data-toggle=

Bücker Jungmann LN-ESS

LN-ESS data-toggle=

Bücker Jungmann and Tiger Moth startup

LN-ESS data-toggle=

Luftens Stradivarius

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-10-13 Lars Ness     Svar på spørsmål til VR
2021-10-13 Lars Ness     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis og Nasjonal Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2021-10-08 Lars Ness     Vedlikeholdsrapport
2020-11-19 Lars Ness     10/00677-32 - Komponentkort
2020-11-18 Lars Ness     Komponentkort
2020-10-13 Lars Ness     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-10-09 Lars Ness     Vedlikeholdsrapport
2020-07-20 Lars Ness     Vedlikeholdsrapport VR
2020-07-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-07-07 Lars Ness     Epost med permanent tillatelse
2020-07-07 Lars Ness     permanent tillatelse og følgebrev
2020-07-06 Lars Ness     Endring av radioutstyr i fly - ber om dokumentasjon
2020-07-06 Lars Ness     ICAO ID
2020-07-02 Lars Ness     Dispensasjon fra krav til ELT
2020-06-30 Lars Ness     Søknad om overgang fra ELT til PLB
2020-06-30 Lars Ness     Endring av radioutstyr i fly
2019-10-18 Lars Ness     vedlikeholdsrapport
2019-10-11 Lars Ness     vedlikeholdsrapport
2018-10-18 Lars Ness     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-10-16 Lars Ness     Vedlikeholdsrapport
2017-10-23 Lars Ness   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-10-22 Lars Ness   Vedlikeholdsrapport
2016-11-10 Lars Ness   Utstedelse av Særskilt Luftdyktighetsbevis.
2016-11-01 Lars Ness   vedlikeholdsrapport
2016-10-28 Lars Ness   vedlikeholdsrapport
2015-12-02 Lars Ness   utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-11-30 Lars Ness   Vedlikeholdsrapport
2015-11-13 H. G. Johanessen   Vedlikeholdsrapport
2014-12-10 Lars Ness   Korrigert luftdyktighetsbevis
2014-12-08 Lars Ness   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-11-29 Lars Ness   Vedlikeholdsrapport
2014-06-19 Lars Ness   Tildeling av ICAO 24 bit Id Code
2014-06-18 Lars Ness   Koder
2013-12-05 Lars Ness   Permit to Fly
2013-11-27 Lars Ness   Vedlikeholdsrapport
2012-12-05 Lars Ness   Permit to Fly
2012-12-01 Lars Ness   Vedlikeholdsrapport VR
2011-12-13 Lars Ness   Permit to Fly
2011-12-08 Lars Ness   Vedlikeholdsrapport
2010-12-14 Lars Ness   Permit to Fly
2010-11-15 Flyteknisk Notodden   Vedlikeholdsrapport
2009-08-13 Lars Ness   LN-ESS Forlengelse av Permit To Fly
2009-08-11 Lars Ness   vedlikeholdsrapport
2009-08-10 Lars Ness   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-10 Lars Ness   Utstedelse av luftdyktighetsbevis
2008-09-29 Lars Ness   luftdyktighetsbevis
2008-08-22 Lars Ness   Vedlikeholdsrapport
2007-07-31 lars Ness   Vedlikeholdsrapport
2006-01-12 Lars Ness   innvilget søknad om å bruke 10 cm høye registreringsbokstaver til veteranfly
2005-12-21 Lars Ness   søknad om å bruke 10 cm høye registreringsbokstaver til veteranfly
2005-12-13 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2005-12-12 Lars Ness   registrering av luftfartøy - erklæring om eierskap - kopi av legitimasjon
2005-12-12 Lars Ness   slettelsesattest
2005-12-11 Flyvedlikehold AS   utkvittert tilsynsrapport
2005-12-07 Flyvedlikehold AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: