LN-FAN

British Aerospace Publ. LTD Co
JETSTREAM 3201

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: British Aerospace Publ. LTD Co
Model: JETSTREAM 3201
MSN: 864
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: AIS Airlines B.V.

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-08-19
Aircraft Deleted
AIS Airlines B.V.
2013-01-08
Owner changed
AIS Airlines B.V.
2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2008-02-25
Owner changed
Helitrans AS
2005-06-20
Aircraft Added
Kystfly AS

More aircraft owned by AIS Airlines B.V.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-08-20 AIS Airlines B.V.   certificate of deletion
2015-08-18 AIS Airlines B.V.   effektueringsmelding
2015-08-17 AIS Airlines B.V.   Apostille
2015-08-14 Kees Wesdorp   LN-FAN and Deregistration
2015-08-14 Kees Wesdorp   kopi av epost om manglende apostille
2015-07-30 AIS Airlines B.V.   Deregistration of att. A.M. van der Meer
2015-07-24 AIS Airlines B.V.   Cancelation registration
2015-06-15 CAA Netherland   Signed MOU extension LN-FAN and LN-FAQ
2015-06-15 AIS Airlines B.V.   Signed extended MoU for LN-FAN and LN-FAQ
2015-06-15 CAA Netherland   Signed MOU extension LN-FAN and LN-FAQ
2015-06-15 AIS Airlines B.V.   Signed extended MoU for LN-FAN and LN-FAQ
2015-06-10 Jan Koen van Gorkom   Request for MOU extension
2015-06-10 Jan Koen van Gorkom   Request for MOU extension
2015-06-09 Arend van der Meer   LN-FAQ og LN-FAN Request for MOU extension
2015-06-09 Arend van der Meer   LN-FAN og LN-FAQ Request for MOU extension
2015-05-21 Martin van der Meer   LN-FAN de-registration Jetstream 32 sn.864 - fra 26.05.2015
2014-12-11 CAA NL   Bilateral agreement
2014-12-08 AIS Airlines B.V.   ARC
2014-11-12 Ais Airlines   LN-FAQ and LN-FAN- Extention Bilateral agreement
2014-11-12 Civil Aviation Authority Netherlands   LN-FAN and Extention Bilateral agreement
2014-11-12 AIS Airlines   LN-FAQ and LN-FAN- Extention Bilateral agreement
2014-11-12 Civil Aviation Authority Netherlands   LN-FAN and Extention Bilateral agreement
2014-11-10 Civil Aviation Authority - Netherlands   LN-FAN and Extention Bilateral agreement
2014-11-04 AIS Airlines   LN-FAN and Extention Bilateral agreement
2014-10-29 AIS Airlines   13/04416-9 - LN-FAN and Extention Bilateral agreement
2014-10-28 AIS Airlines   Extention Bilateral agreement
2013-12-02 Civil Aviation Authority - Netherlands   Signed MoU for LN-FAN
2013-12-02 AIS Technics   Signed MoU for LN-FAN
2013-11-18 AIS Technics   Issue of ARC
2013-10-31 AIS Technics   Issue of ARC
2013-10-21 CAA Netherlands   Svar fra Norge på utkast til avtale: Draft bilateral agreement between NCAA and CAA-NL for LN-FAN
2013-10-18 CAA Netherlands   Draft bilateral agreement between NCAA and CAA-NL for LN-FAN
2013-10-17 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-25 AIS Technics   Written request from AIS Airlines for Bilateral agreement
2013-09-25 AIS Technics   Written request from AIS Airlines for Bilateral agreement
2013-09-17 Bob Rieder   Draft bilateral agreement to comply with ICAO art.83 between CAA Norway and CAA Netherland on supervision of the Jetstream 3201 aircraft serial number 864 (LN-FAN)
2013-09-09 AIS Airlines   Etterlysning av lease agreement
2013-09-04 AIS Technics   ARC Recommendation
2013-09-03 AIS Technics   ARC Recommendation
2013-06-07 AIS Airlines   Vedrørende ARC
2013-01-16 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-FAN LN-FAQ og LN-OMY
2013-01-09 AIS Airlines   Issuance of Permit to Fly
2013-01-08 Nordenfjeldske Luftfart AS   Helitrans AS - LN-FAN og oppdatering av fartøyflåten
2013-01-08 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av flyskjøte
2013-01-08 SpareBank 1 SMN   LN-FAN og retur av pantedokument etter tinglysing
2013-01-08 Helitrans AS   Vedlikeholdsintervall for Radius Rod
2013-01-08 Nordenfjeldske Luftfart AS   effektueringsmelding
2013-01-07 SpareBank 1 SMN   bekreftelse på sletting av pantedokument
2013-01-03 AIS Airlines   Permit to Fly
2012-12-27 AIS Airlines B. V.   Declaration regarding ownership of the company - Apostille
2012-12-26 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av flyskjøte
2012-12-21 SpareBank 1 SMN   pantedokument
2012-12-11 Nordenfjeldske luftfart   LN-FAQ og attestert registerutskrift
2012-09-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Avslutning etter forundersøkelse av luftfartshendelse - Trondheim Lufthavn Værnes 20.08.2012 - LN-FAN
2012-07-24 Helitrans AS   ARC
2012-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-FAN
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2012-04-16 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-04-16 Spare Bank 1   LN-OMD, LN-OGG, LN-OGM, LN-OAQ, LN-OCC, LN-OPO, LN-ORM, LN-FAN, LN-FAQ, registrering av heftelse - panteobligasjon
2012-04-13 Helitrans A/S   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-FAN
2012-03-30 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2011-07-20 Helitrans AS   ARC
2010-08-02 Helitrans AS   ARC
2009-10-16 CAAUK   Oppdatert forespørsel om forlengelse av utleie - LN-FAN
2009-10-15 Matthews Angela   Extension Request for the Dry Lease of Jetstream 3201, Reg LN-FAN to Blue Islands Ltd in the uK (01/11/09-23/12/09)
2009-07-23 AirX Limited - Blue Islands   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-07-20 Blue Islands   ARC Renewal
2009-07-13 Blue Islands   Re.: Current Flight Manual Status
2009-07-10 Piers Tharme [piers@blueislands.com]   Certificate of Airworthiness
2009-04-02 Helitrans AS   Vedtak om godkjenning av utleie fra Helitrans AS til Air X Limited, Blue Island, og avtale om overføring av tilsynsmyndigheten til CAA UK.
2009-04-01 CAA UK   Revision 1.April 2009 - Requist for Transfer Authority Responsibility for Technical and Operational Survey - LN-FAN
2009-04-01 Civil Aviation Authority UK   Dry lease - Jetstream 3201- Helitrans - Airx Limited
2009-03-26 CAA,UK   Endret telefax - Request for Transfer Authority Responsibility for Technical and Operational Survey - LN-FAN
2009-03-25 CAA, UK   Endret telefax - Request for Transfer Authority Responsibility for Technical and Operational Survey - LN-FAN
2009-03-24 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 49 - LN-FAN
2009-03-12 Lasse Andersen   Søknad om utleie LN-FAN og endring av Opr. Spec.
2009-01-09 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med utleie av LN-FAN
2009-01-06 Helitrans AS   Helitrans AS - AOC Endring - LN-FAN
2008-07-30 Helitrans AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-07-29 Helitrans AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC
2008-06-17 Helitrans AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport (VR)
2008-06-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfarytøy
2008-03-28 Helitrans AS   Helitrans AS - Godkjent flåteutvidelse - LN-FAN og LN-FAQ
2008-03-28 Helitrans AS   utsendelse av luftdyktighetsbevis
2008-03-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-05 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-28 Helitrans AS   Tildeling av 24 bit kode
2008-02-25 Fokus Bank ASA   registrering av pantedokument
2008-02-25 Helitrans AS   Registrerrt eierskifte
2008-02-22 Helitrans AS   Flyskjøte
2008-02-21 Helitrans AS   Helitrans AS - Søknad om endring av fartøyflåten - LN-FAN og LN-FAQ
2008-02-21 Fokus Bank ASA   tinglysing av pant i luftfartøy
2008-02-21 Helitrans AS   søknad om ICAO - ID 24 Bit kode
2008-02-21 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-02-20 Kystfly AS   LN-FAO, LN-FAN, oversendelse av attesterte registerutskrifter
2007-09-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Statens Havarikommisjon for Transport - tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse på Haugesund Lufthavn Karmøy 19.08.2007 med LN-FAN
2007-07-10 Coast Air AS   tilsynsrapport 10.07.2007
2007-06-01 Coast Air AS   Vedlikeholdsrapport - gyldig til 31.07.2007
2006-07-10 Coast Air AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2007
2006-06-15 Coast Air AS   Vedlikeholdsrapport
2006-02-24 Coast Air AS   søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: