LN-FAP

Aerospatiale SNI
ATR 42-320

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Aerospatiale SNI
Model: ATR 42-320
MSN: 110
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kystfly AS
Operator: Coast Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-10-03
Aircraft Deleted
Kystfly AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-10-03 Linea Turistica Aerotuy   LN-FAR og Certification of Deletion
2008-09-30 Morten Andersen   begjæring avregistrering av 2 ATR fly
2008-09-18 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-18 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-04 Kystfly AS   Utstedelse av revidert Permit to Fly med nord atlantisk ruting istedet for søratlantisk ruting
2008-08-15 Kystfly AS   Utstedelse av Permit to Fly . København, Danmark - Caracas, Venezuela
2008-08-15 Kystfly AS   Utstedelse av eksport luftdyktighetsbevis for eksport til Venezuela
2008-08-12 Kystfly AS   Vedlikeholdsrapport
2008-08-12 Kystfly v/Morten Andersen   Oppdatert VR for Eksport
2008-08-06 Kystfly v/Morten Andersen   AFM update
2008-07-31 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   LN-FAR og Attesterte registerutskrifter
2008-07-28 Kystfly AS   LN-FAP/FAR - Ferry flyging i regi av Kystfly AS
2008-07-28 Danish Air Transport   Oppretting av tekniske feil funnet under eksport inspeksjon
2008-07-07 Kystfly AS   Søknad om permit to fly & eksportluftdyktighetsbevis
2008-06-23 Morten Andreassen   LN-FAR og skannet kopi av attestert registerutskrift
2008-06-23 Morten Andersen   LN-FAR og begjæring om attestert registerutskrift
2008-06-23 Kystfly AS   LN-FAR og attestert registerutskrift
2008-06-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-12 DnB NOR Bank ASA   melding om effektuering
2008-06-12 DnB NOR Bank ASA   retur av slettet pantedokument
2008-05-09 Lars Erling Lofthus   spørsmål om utstedelse av eksportlufdyktighetsbevis
2008-04-11 DnB NOR ASA   sletting av pant
2007-09-05 Coast Air AS   MEL Recertification Interval Extension (RIE) Report Form
2007-06-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-01-04 Coast Air AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-07-27 Coast Air AS   C-check - MSN 110
2006-07-25 Coast Air AS   beskrivelse av tillatte variasjoner i frekvensen av vedlikeholdspunkter for ATR42 og Jestream 31/32
2006-07-12 Coast Air AS   beskrivelse av tillatte variasjoner i frekvensen av vedlikeholdspunkter for ATR42 og Jestream 31/32
2006-06-23 Coast Air AS   vedrørende Retification Interval Extension (RIE) - deviation Report Form
2006-05-22 Coast Air AS   C-check - MSN 110
2006-05-08 Coast Air AS   Vedrørende Excemption Request - Deviation report Form
2006-02-23 Coast Air AS   Godkjenning av leieavtale mellom Kystfly AS og Coast Air AS
2006-02-23 Coast Air AS   Godkjenning av leieavtale mellom Kystfly AS og Coast Air AS
2006-02-23 Coast Air AS   Godkjenning av innleieavtale mellom Kystfly AS og Coast Air AS
2006-02-23 Coast Air AS   Godkjenning av leieavtale mellom Kystfly AS og Coast Air AS
2006-02-23 Coast Air AS   Godkjenning av leieavtale mellom Kystfly AS og Coast Air AS
2006-02-23 Coast Air AS   Godkjenning av leieavtale mellom Kystfly AS og Coast Air AS
2006-02-23 Coast Air AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
2006-02-09 Coast Air AS   Oversendelse av leieavtaler mellom Kystfly AS og Coast Air AS - LN-FAV og LN-FAZ
2006-01-11 Coast Air AS   Vedlikeholdsrapport
2005-12-08 Coast Air AS   Coast Air - vedrørende Excemption Request - Deviation Report Form no. 05/05 - preamble pt. 6.1 - REPAIR INTERVAL OVERRUN
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: