LN-ABE

Cessna Aircraft Company U206G

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: U206G
MSN: U206-04218
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1978 (46 years old)
Max TO weight: 1633 kg
ICAO Hex: 478676
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Robertsen Investments AS
Adress: Hamrevegen 37B
5229 Kalandseidet

source: caa

Aircraft event timeline

2024-02-23
Owner changed
Robertsen Investments AS
2022-03-30
Owner changed
Jacobsen, Kenneth Henry Espeland
2022-01-13
Adress
Lie, Arne Martin
2011-05-02
Owner changed
Lie Arne Martin
2010-12-22
Owner changed
Andresen Egil Freddie
2007-07-03
Owner changed
FortGjort AS
2002-06-21
Aircraft Added
Kildebo Bjørnar

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-04-04 Internal Document     Scandinavian Seaplanes AS - Sjekkliste for innleie etter eierskifte for Besvart
2024-04-02 SCANDINAVIAN SEAPLANES AS     Scandinavian Seaplanes AOC AS - Vedtak om godkjennelse av innleieavtale etter eierskifte for LN-ABE
2024-03-26 Internal Document     Scandinavian Seaplanes AS - Sjekkliste for innleie etter eierskifte for LN-ABE
2024-03-24 SCANDINAVIAN SEAPLANES AS     Eierskifte - Flyskjøte
2024-03-24 SCANDINAVIAN SEAPLANES AS     Oppsummering av innleie, leikekontrakt og forsikringspapirer
2024-03-05 SPAREBANKEN VEST     Registrering av heftelse
2024-02-26 SPAREBANKEN VEST     Pantedokument
2024-02-23 Robertsen Investments AS     registrering av eierskifte
2024-02-21 Kenneth Henry Espeland Jacobsen     Flyskjøte
2024-02-08 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25
2024-02-08 Svein R Sandve     Form 25 adresse
2024-02-08 Svein R Sandve     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2024-02-02 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2024-02-02 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     permanent tillatelse for radioutstyr
2024-01-26 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2023-08-18 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     Scandinavian Seaplanes AOC AS - Vedtak om godkjennelse av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-ABE
2023-06-27 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     Oversendelse av Ops.Spec rev. 4
2023-06-23 AEROTECH AS     CAMO Sub-contract revision 1 - LN-ABE i CAMO
2023-06-23 Internal Document     Scandinavian Seaplanes AS - søknad om innleie og flåteutvidelse for LN-ABE
2023-06-21 SCANDINAVIAN SEAPLANES AS     søknad om innleie
2023-06-09 FLYTEKNISK NOTODDEN AS     ARC Extension
2023-04-04 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     Scandinavian Seaplanes AOC - AMP206 - Continental TBO - korrigering
2023-03-31 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     permanent tillatelse for radioutstyr
2023-03-31 KENNETH HENRY ESPELAND JACOBSEN     permanent tillatelse og følgebrev
2023-03-29 KENNETH HENRY ESPELAND JACOBSEN     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2023-03-29 Kenneth Jacobsen     ICAO 24 Bit kode
2023-03-28 Kenneth Jacobsen     ICAO 24 Bit kode
2022-06-08 FLYTEKNISK NOTODDEN AS     ARC
2022-03-31 Kenneth Henry Espeland Jacobsen     registrering av eierskifte
2022-03-25 Susanne Lie Dekko     Flyskjøte
2021-06-11 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2018-05-16 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2017-05-18 Flyteknisk Notodden AS   ARC og Review
2016-05-03 Flyteknisk Notodden AS   ARC og Review
2016-04-20 Flyteknisk Notodden AS   reisedagbok.
2015-06-01 Flyteknisk Notodden AS   Kopi av ARC og Review papirer
2014-05-12 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2013-06-18 Flyteknisk Notodden AS   ARC 2013
2012-03-27 Flyteknisk Notodden AS   kopi av ARC og Review papirer
2011-06-14 Flyteknisk Notodden AS   siste utgave av FTN CAME
2011-05-13 Bohusflyg AB   ARC
2011-05-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-02 Flyteknisk Notodden AS   AMP godkjent
2011-05-02 Arne Martin Lie   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2011-04-29 Arne Martin Lie   eiendomsoverdragelse - dokumentasjon på kjøpers identitet
2011-04-29 ICAO   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2011-04-26 Flyteknisk Notodden AS   AMP
2011-04-26 Arne Martin Lie   Flyskjøte
2011-01-17 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-12-22 Øystein Arnulf Landvik   Flyskjøte - Avtale - Firmaattest - dokumentasjon på ID
2010-12-21 Øystein Arnulf Landvik   Flyskjøte - Avtale - Firmaattest - dokumentasjon på ID
2010-04-09 FortGjort AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-25 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-04-20 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-13 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-03-24 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2009-03-20 Jan Hovet   ICAO 24-bit Aircraft Code
2008-10-24 FortGjort AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis og støybevis
2008-10-23 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-06-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-09 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-07-03 Bjørnar Kildebo   dokumentasjon på ID
2007-07-03 FortGjort AS   Registrert eierskifte
2007-06-26 FortGjort AS   firmaattest
2007-06-21 FortGjort AS   Oversendelse av flyskjøte
2006-10-04 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
source: einnsyn.no