LN-HAN

The New Piper Aircraft, Inc PA-28-140

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-20353
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1964 (59 years old)
Max TO weight: 976 kg
ICAO Hex: 4785A8
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Utsi, Nils Per Mikkel
Adress: Ivvar Ivvár Geavli 6
9730 KARASJOK

source: caa

Aircraft event timeline

2022-07-21
Owner changed
Utsi, Nils Per Mikkel
2022-04-13
Adress
Mannsverk, Per Helge
2018-03-12
Owner changed
Mannsverk Per Helge
2016-05-10
Owner changed
Jensen Torben Biehl
2016-05-09
Owner changed
Fjelltun Ole Herman
2015-02-01
Owner changed
Nesbakken Arild
2015-02-01
Adress
Nesbakken Arild
Krogstad Odd
Sørum Nils
2005-12-13
Owner changed
Nesbakken Arild
Krogstad Odd
Sørum Nils
2005-09-05
Owner changed
Sørum Nils
1994-06-02
Owner changed
Sameiet ØSD Fly

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-07-10 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og review report
2022-07-21 NILS PER MIKKEL UTSI     søknad om endring av tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-07-21 Nils Per Mikkel Utsi     registrering av eierskifte
2022-07-21 NILS PER MIKKEL UTSI     endrede opplysninger er registrert
2022-07-20 NILS PER MIKKEL UTSI     permanent tillatelse og følgebrev
2022-07-20 NILS PER MIKKEL UTSI     Epost med permanent tillatelse
2022-07-20 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-07-20 NILS PER MIKKEL UTSI     kopi av permanent tillatelse - registrering av nødkontakter
2022-07-17 NILS PER MIKKEL UTSI     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-07-17 Per Helge Mannsverk     Flyskjøte
2022-06-30 NORGES LUFTSPORTFORBUND     ARC og Review report
2021-06-29 NLF CAMO     ARC og Review report
2021-05-28 Per Helge Mannsverk     LN-HAN Application for Part 21 Permit to Fly - manglende utfylt,
2021-05-28 Per Helge Mannsverk     Application for Part 21 Permit to fly - Manglende signatur
2021-05-28 Per Helge Mannsverk     LN-HAN Application for Part 21 Permit to Fly - manglende utfylt,
2021-05-28 Per Helge Mannsverk     Application for Part 21 Permit to fly - Manglende signatur
2021-05-28 Per Helge Mannsverk     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Bodø til Kjeller, for utførelse av vedlikehold og Airwothiness Review
2021-05-26 Per Helge Mannsverk     Application for Part 21 Permit to fly
2021-03-03 Per Helge Mannsverk     LN-HAN og Samleperm for fartøydokumenter
2021-02-28 Per Helge Mannsverk     LN-HAN og Samleperm for fartøydokumenter
2021-01-18 Per Helge Mannsverk     Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2021-01-17 Per Helge Mannsverk     Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2021-01-15 Per Helge Mannsverk     Sv: Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2021-01-15 Per Helge Mannsverk     SV: Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2021-01-13 Per Helge Mannsverk     Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2019-05-11 Per Helge Mannsverk     Ny reisedagbok
2017-12-01 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-05-11 Flysameiet LN-HAN v/Arild Nesbakken   Registrering av eierskifte
2016-05-11 Torben Biehl Jensen   Registrering av eierskifte
2016-05-10 Torben Jensen   ytterligere opplysninger
2016-05-03 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2016-05-02 Flysameiet LN-HAN v/Arild Nesbakken   skjøte
2016-04-28 Arild Nesbakken   Retur av skjøter
2016-04-28 Torben Jensen   SV: Eierskifte LN-HAN i 2014
2015-04-08 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2015-03-15 Air Service Eggemoen   Overdragelse av luftfartøy
2014-02-11 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-02-18 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2012-02-03 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2010-12-16 Norges Luftsportforbund   ARC
2010-12-16 Norges Luftsportforbund   Indirecct approval
2010-10-11 Arild Nesbakken   Kommentarer for rettelser
2010-10-08 Arild Nesbakken   Søknad om godkjenning av AMP
2010-10-08 Arild Nesbakken   Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram
2010-04-08 Arild Nesbakken   Utsatt frist for AMP
2010-03-29 Arild Nesbakken   Søknad utsatt frist med EASA godkjent vedlikeholdsprogram
2009-12-09 Arild Nesbakken   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-12-06 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2008-12-16 Arild Nesbakken   Forlengelse av ARC
2008-12-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-14 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-11-07 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-16 Arild Nesbakken   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Arild Nesbakken   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Arild Nesbakken   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-09-09 Johnny Jenssen   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200107205 - 29 DEN 26092008 AV TJB: Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-09-09 Johnny Jenssen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-12-03 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2006-11-15 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2005-12-16 Arild Nesbakken   vedrørende omregistrering - legitimasjon
2005-12-05 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: einnsyn.no