LN-HAR

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18-150

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18-150
MSN: 18-1566
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Myhre, Knut Olav

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-09-09
Owner changed
Myhre, Knut Olav
2009-08-25
Owner changed
Løvhaug Ketil-Magne

More aircraft owned by Myhre, Knut Olav

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-10-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-10-20 KNUT OLAV MYHRE     Epost med permanent tillatelse
2021-10-20 KNUT OLAV MYHRE     permanent tillatelse og følgebrev
2021-10-12 KNUT OLAV MYHRE     eierendring
2021-09-10 Knut Olav Myhre     registrering av eierskifte
2021-09-06 Knut Olav Myhre     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis og Nasjonal Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2021-09-04 Knut Olav Myhre     Bill Of Sale
2021-09-02 Espen Aarhus     Vedlikeholdsrapport VR
2021-08-17 Ketil-Magne Løvhaug     flyskjøte
2020-08-28 Stein Erik Jakobsen     Korrigert VR 2020 med verksted
2020-08-28 Ketil-Magne Løvhaug     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-08-27 Stein Erik Jakobsen     vedlikeholdsrapport
2019-08-30 Ketil-Magne Løvhaug     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-08-28 Helge Emil Wallmark     vedlikeholdsrapport
2019-08-28 Helge Wallmark     vedlikeholdsrapport
2017-08-31 Kjetil-Magne Løvhaug   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-08-30 Helge Wallmark   Vedlikeholdsrapport
2017-07-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-09-01 Patria Helicopters AS   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-08-30 Patria Helicopters AS   Vedlikeholdsrapport
2016-08-12 Ketil Løvhaug   Søknad om Årlig
2015-09-10 Patria Helicopters AS   Luftdyktighetsbevis
2015-09-09 Patria Helicopters AS   Vedlikeholdsrapport
2014-08-20 Stein Jakobsen   Vedlikeholdsrapport
2014-08-20 Ketil-Magne Løvhaug   Luftdyktighetsbevis
2014-08-19 Stein Erik Jakobsen   vedlikeholdsrapport
2013-08-05 Dagfinn Andersen   Ny korrigert VR
2013-08-05 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2013-08-05 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2013-08-04 Dagfinn Andersen   VR
2013-07-16 Ketil Magne Løvhaug   revidert Permit to Fly
2013-06-25 Ketil Magne Løvhaug   utstedelse av Permit to Fly
2013-06-20 Kjetil Magne Løvhaug   flight conditions for å Permit To Fly - Approval Form
2012-06-07 Aeromech AS   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2012-06-06 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport VR
2011-05-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL 2011/13 om luftfartsulykke på Rakkestad flyplass 11.12.2010 med Piper PA-28-161
2011-05-23 Ketil-Magne Løvhaug   Forlengelse av lyftdyktighetsbevis (LDB)
2011-05-13 Aeromech   Vedlikeholdsrapport
2010-06-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-11 Aeromech AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2010-05-04 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport II og reviderte vektsider
2010-04-30 Statens havarikommisjon for transport     Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2009/28) om luftfartsulykke Elvenes flyplass Salangen 140809 med Piper PA-18-150 Super Cub, LN-HAR
2010-04-19 Luftfartstilsynet     Oppfølging av tilrådning i rapport (SL RAP 2009/28) om luftfartsulykke Elvenes flyplass Salangen 140809 med Piper PA-18-150 Super Cub, LN-HAR
2010-03-04 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-11-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartsulykke Elvenes flyplass, Salangen - Utkast til rapport - 14.08.2009 Piper Super Cub PA-18-150 - LN-HAR-AVSKJERMET
2009-08-28 Sameiet Cub I   registrering av eierskifte
2009-08-26 Brønnøysundregistrene   Firmaattest Ringerikes Seilflyklubb
2009-08-21 Ove Grina - Arne H. Danielsen   Eierskifte
2009-08-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse luftfartsulykke Elvenes flyplass, Salangen kommune 14.08.2009 Piper Super Cub PA-18-150 - LN-HAR
2009-07-23 Ove T. Grina   Fullmakter - eierskifte
2009-07-23 Sameiet CUB 1   vedr. registrering av eierskifte
2009-06-09 Arne H. Danielsen   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2009-06-03 Sameiet Cub I   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-27 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av ARTEX ME 406 ELT modifikasjon HC-406HAR-01 Rev. A for Piper PA-18-150
2009-05-26 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-25 Hovet & Co AS   Tildeling av ICAO-koder
2009-05-22 Hovet & Co AS   Vedrørende ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-05-20 Hovet & Co AS   Vedrørende ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-05-14 Jan Hovet   Dokumentasjon for Annex II-søknad om ELT-installasjon
2008-04-08 Aeromech AS   vektsider
2008-04-07 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-03-12 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: