LN-YVD

Icp
SAVANNAH S

ACTIVE MICROLIGHTAircraft Details

Manufacturer: Icp
Model: SAVANNAH S
MSN: 10.04.54.0007
Engine type: ROTAX 912 ULS
Production year: 2010
Microlight Club: SALTEN SPORTSFLYKLUBB
source: nlf.no

Owner/Operator Details


Name: Andelslag LN-YVD
Adress: c/o Pedersen Petter Jørgen
Elias Blix' Vei 202
8130 SANDHORNØY

source: nlf.no

Aircraft event timeline

2021-08-14
Certificate expire date change
2022-08-14
2020-08-20
Certificate expire date change
2021-08-14
2020-02-25
Microlight club change
SALTEN SPORTSFLYKLUBB
2019-08-15
Certificate expire date change
2020-08-13
2018-07-17
Owner changed
Andelslag LN-YVD
c/o Pedersen Petter Jørgen
Elias Blix' Vei 202
8130 SANDHORNØY
2018-07-17
Certificate renew date change
2018-07-16
2018-07-17
Certificate expire date change
2019-06-30
2017-11-30
Certificate issue date change
2010-07-16
2017-11-30
Certificate renew date change
2017-07-02
2017-11-30
Certificate expire date change
2018-07-01

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-08-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-08-06 Petter Jørgen Pedersen     Epost med permanent tillatelse
2019-08-06 Petter Jørgen Pedersen     permanent tillatelse og følgebrev
2019-08-06 Lars Westvig     korrigert liste av radioutstyr
2019-08-06 Bjerke, Tom     registreringsbevis fra NLF
2019-07-25 Petter Jørgen Pedersen     trenger fornyet registrering i NLF og ICAO ID
2019-07-09 Petter Jørgen Pedersen     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2018-07-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-YVD- kopi av midlertidig tillatelse
source: caa.no

More information: