LN-HAU

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18A-150

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18A-150
MSN: 18-6642
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Super Cub

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-05-31
Owner changed
Super Cub
2018-06-05
Owner changed
Halle Thor Erik
2016-06-08
Owner changed
Andersen Dagfinn
Hovland Kåre Ivar
2016-06-01
Adress
Andersen Dagfinn
Hovland Kåre Ivar

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-04-16 Super Cub     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2021-04-15 Aeromech AS     Vedlikeholsrapport
2021-03-17 SUPER CUB     endre kontaktinformasjon
2021-03-12 SUPER CUB     permanent tillatelse og følgebrev
2021-03-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     permanent tillatelse for radioutstyr
2021-03-10 SUPER CUB     eierskifte
2021-03-10 Super Cub     Registrering av eierskifte
2021-02-22 SAMEIET SUPER-CUB LN-KCH     eierskifte
2021-02-21 Nils Skimmarnes     Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2020-05-19 Thor Erik Halle     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-05-17 Dagfinn Andersen     Vedlikeholdsrapport VR
2019-05-24 Thor Erik Halle     permanent tillatelse og følgebrev
2019-05-24 Thor Erik Halle     Epost med permanent tillatelse
2019-05-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-HAU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-21 Thor Erik Halle     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-05-20 Thor Erik Halle     ICAO 24-bit adresse - LN-HAU
2019-05-03 Thor Erik Halle     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-04-28 Aeromech AS     VR
2018-06-06 Thor Erik Halle     Registrering av eierskifte
2018-05-26 Aeromech AS     Flyskjøte
2018-05-25 Aeromech AS     Overdragelse av luftfartøy
2018-05-16 Aeromech AS     utstedelse av Luftdyktighetsbevis HAU20180516LDB
2018-05-15 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport
2018-05-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-04-29 Aeromech AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-09-12 Fonnafly AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt Mode S Transponder
2017-09-11 Fonnafly AS   ICAO 24bit kode
2016-06-09 Aeromech AS   Registrering av eierskifte
2016-06-06 Aeromech AS   flyskjøte
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: