LN-HOE

Cessna Aircraft Company
U206G

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: U206G
MSN: U206-05143
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1979
Max TO weight: 1633 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SCN - Seaplane Charters North AS
Adress: Postboks 56
5841 BERGEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-01-13
Adress
SCN - Seaplane Charters North AS
2019-11-22
Owner changed
SCN - Seaplane Charters North AS
2005-04-22
Owner changed
TESI Eiendom AS

Related Youtube videos

LN-HOE data-toggle=

Shaky SEAPLANE Flight over Eidfjord - Norway Sightseeing Flight with CESSNA U206G

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-08-17 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-08-17 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     Epost med permanent tillatelse
2022-08-17 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-08-12 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 15a - ARC
2022-08-11 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     ARC recommendation report
2022-08-11 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2022-08-11 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     endring av operatør
2022-08-11 SCANDINAVIAN SEAPLANES AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-08-10 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     ICAO 24-bit code LN-HOE
2022-08-10 FLYTEKNISK NOTODDEN AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25
2022-08-10 SCN - SEAPLANE CHARTERS NORTH AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-08-09 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     ICAO 24-bit code LN-HOE
2022-08-09 Svein Runar Sandve     Tapt Luftdyktighetsbevis
2022-04-04 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     Scandinavian Seaplanes AOC AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-HAI
2022-04-04 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     Scandinavian Seaplanes AOC AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-HOE
2022-03-31 Internal Document     innleie og flåteutvidelse - sjekkliste
2022-03-30 Internal Document     innleie og flåteutvidelse - sjekkliste -
2022-03-29 SCANDINAVIAN SEAPLANES AOC AS     LN-HOE og Søknad Innleie
2021-09-06 Heikki Pesonen     ARC
2021-07-06 Joen Service Oy     Vedtak om godkjennelse av revidert Maintenance Programme (AMP) - Issue 2
2021-06-07 Lari Pantsari     Revised maintenance programmes
2021-05-26 Lari Pantsari     Revised maintenance programme
2021-01-15 Scandinavian Seaplanes     Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2021-01-13 Scandinavian Seaplanes     Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2019-11-26 SCN Seaplane Charters North     Flyskjøte - eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2019-11-18 SCN Seaplane Charters North     Flyskjøte - eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2019-04-29 Joen Service Oy     Vedtak om godkjennelse av Maintenance programme
2019-04-12 Joen Service Oy     Maintenance Programme
2019-04-11 Finnish Transport Safety Agency Trafi     Signed MoU for LN-HAI 15.04.2019-01.05. 2019
2019-04-08 Finnish Transport Safety Agency Trafi     Draft MoU for LN-HAI and LN-FBI from 15.04.2019-01.05. 2019
2019-04-05 Finnish Transport and Communications Agency Traficom     MoU TRAFI-NCAA 05.04.2019-01.05.2019
2019-03-20 Joen Service Oy     JS Aviation, Norwegian operations in 2019 -kommende søknad om dry-lease out og MoU - LN-HOE, LN-HAI og LN-FBI
2018-07-13 JS Aviation     JS Aviation - Vedtak om forlenget utleie for LN-HAI fra 10.07.2018-10.10.2018
2018-07-10 'Mr. Jouko Linnasaari'     Extention of MoU for LN-HAI, LN-HOE and LN-TEP from 10.07 -10.10.2018
2018-07-10 'Mr. Jouko Linnasaari'     Extention of MoU for LN-HAI, LN-HOE and LN-TEP from 10.07 -10.10.2018
2018-05-28 JS Aviation     JS Aviation - Vedtak om godkjenning av utleie for LN-HAI fra 24. april - 9. juli 2018
2018-05-04 Finnish Transport Safety Agency Trafi     New Memorandum of Understanding for LN-HAI and LN-HOE from 24 April to 9 July 2018.
2018-04-24 Finnish Transport Safety Agency Trafi     New Memorandum of Understanding for LN-HAI and LN-HOE from 16 April to 9 July 2018.
2018-04-16 Finnish Transport Safety Agency Trafi     New Memorandum of Understanding for LN-HAI and LN-HOE from 16 April to 9 July 2018.
2018-01-19 Finnish Transport Safety Agency Trafi   CAMO - FI.MG.0026
2017-08-21 Tesi Eiendom AS   Flygetidsbok
2017-04-10 Finnish Transport Safety Agency Trafi   LN-HOE and Utkast til MoU
2017-04-10 Finnish Transport Safety Agency Trafi   SV: LN-HOE and Signed MoU
2017-03-15 Finnish Transport Safety Agency Trafi   LN-HOE and Utkast til MoU
2017-03-01 Antti Ahvenainen   JS Aviation FI.AOC.042 traffic permit for operations in Norway
2017-01-09 Finnish Transport Safety Agency Trafi   LN-HOE and LN-HAI
2017-01-09 JS Aviation   Re: LN-HOE and LN-HAI
2016-10-10 Scandinavian Skies AS   Scandinavian Skies AS - Vedtak om avslutning av videre saksbehandling av AOC samt informasjon om videre dry-lease for LN-HOE og LN-HAI
2016-08-12 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate HOE20160812a
2016-08-10 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2016-07-01 Scandinavian Skies AS   Scandinavian Skies AS - Vedtak om godkjenning av leiekontrakt fra Tesi Eiendom til JS Aviation for LN-HAI og LN-HOE fra 30.06.2016 inntil videre vedlagt avtale med finske luftfartsmynsigheter
2016-02-12 Fjellfly AS   14/03703-9 - Fjellfly AS - Informasjon om opphøyr av leigeavtalar for LN-HAI og LN-HOE
2016-02-12 Fjellfly AS   Fjellfly AS - Informasjon om opphøyr av leigeavtalar for LN-HAI og LN-HOE
2016-02-11 Fjellfly AS   Fjellfly AS - Informasjon om opphøyr av leigeavtalar for LN-HAI og LN-HOE
2016-01-05 Fjellfly AS   Fjellfly AS - Endring av Operations Specifications LN-HAI og LN-HOE tas ut av flåten
2016-01-05 Fjellfly AS   Fjellfly AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-HAI og LN-HOE
2014-01-17 Fjellfly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2013-12-23 Fjellfly   Søknad om ARC
2013-07-22 Fjellfly AS   LN-HAI og søknad om godkjenning for fallskjermhopping
2013-05-06 Fjellfly AS   Godkjent innleie
2013-05-06 Fjellfly AS   Godkjent innleie
2013-05-06 Fjellfly AS   Godkjent innleie
2013-05-05 Einar Andersen   Fjellfly AS - Innleie - ny leieavtale
2013-01-08 Flyteknisk Notodden AS   Bortkommet luftdyktighetsbevis
2012-12-11 Jan Hovet   EASA godkjenning av Avionic mod
2012-12-04 Flyteknisk Notodden AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2012-11-27 Flyteknisk Notodden AS   AMP godkjent
2012-11-26 Flyteknisk Notodden AS   Søknad om godkjennelse av AMP
2012-08-01 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-07-02 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2012-06-04 Fjellfly AS   Søknad om innleie fra Fjellfly AS
2012-06-03 Fjellfly AS   Fjellfly AS - LN-HAI og søknad om Innleie av luftfartøy
2012-03-27 Flyteknisk Notodden AS   kopi av ARC og Review papirer
2009-05-08 ScanAviation AS avd Sola   ScanAviation AS - Avvikling av sjøflyene LN-HOE og operativt, teknisk og kommersielt ansvar for fly Cessna U206
2009-01-16 bjorn.finstad@gabrobins.aero; tormod.hellerud@mar-kem.no   Pdf.-kopi av attestert registerutskrift
2009-01-16 GAB Robins Aviation   attestert registerutskrift
2008-11-24 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse i Sandefjord 04.10.2008
2008-10-05 ScanAviation AS avd Sola   veltet av kraftig vind
2008-06-30 ScanAviation AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-27 Scan Aviation AS   Utstedelse av ARC
2008-06-15 ScanAviation AS avd Sola   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-06-11 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-07-02 Scan Aviation   Kommersielt LD-bevis
2007-07-02 Jan-Roald Henriksen   tilsynsrapport - besiktigelse ifm endring fra bruksområde privat til erverv
2007-06-28 ScanAviation AS   søknad om tildeling av ICAO code
2007-06-28 ScanAviation AS   tildeling av ICAO code
2007-06-27 Flyteknisk Notodden AS   tilsynsrapport
2007-06-22 ScanAviation AS   ScanAviation - søknad om dispensasjon for LN-HOE fra krav til ELT med 406 MHz sender
2007-06-15 Scan Aviation   Kommersielt LD-bevis
2007-06-06 Flyteknisk Notodden AS   Tommasse- og balanserapport - Utstyrsliste - masse og balanse
2007-04-24 ScanAviation AS   ScanAviation AS - reviderte innleieavtaler - LN-HOE og LN-HAI
2007-04-24 Scan Aviation AS   ScanAviation AS - reviderte innleieavtaler for LN-HOE og LN-HAI
2007-04-19 ScanAviation AS   ScanAviation - innleieavtaler for LN-HOE og LN-HAI
2007-04-12 ScanAviation AS   ScanAviation AS - innleieavtale - JAR-OPS AOC - Cessna U206
2006-06-06 Fjellfly   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2006-05-31 Flyteknisk Notodden AS   endret vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-05 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no