LN-WFR

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-311

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-311
MSN: 385
Max TO weight: 19500 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bombardier Capital Leasing Ltd.
Adress: 6300 Auteuil, Suite 425
Brossard, Quebec
Canada
J4Z 3P2
Operator: Widerøe's Flyveselskap ASA
Postboks 247
8001 BODØ
Tlf. 7551 3500/ Fax 7551 3581

source: caa.no

Aircraft event timeline

2005-05-03
Aircraft Deleted
Bombardier Capital Leasing Ltd.

More aircraft operated by Widerøe's Flyveselskap ASA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2006-06-06 Statens Havarikommisjon for Transport   LN.WFR - Underretning om henleggelse av sak Oslo - Stavanger 15062004
2005-12-12 Statens Havarikommisjon for Transport   Endelig rapport (final report) etter lufttrafikkhendelse ved Bergen lufthavn Flesland 29.11.2004 med LN-WFR og Boeing 737 ECA978
source: caa.no