LN-HOO

Cessna Aircraft Company
TU206G

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: TU206G
MSN: U206-05490
Weight: 1633
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Knut Helge Midtgarden
Adress: Øvrebygde 402
3650 TINN AUSTBYGD
Norge
Phone: +47 975 32 772
+47 975 32 772
Radio License. Number: 5396
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Midtgarden Knut Helge
Adress: 3650 TINN AUSTBYGD
Operator: Fonnafly AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-12-02
Owner changed
Midtgarden Knut Helge
2008-09-12
Owner changed
Tre50 AS
2007-11-01
Name
Flyteknisk AS
2005-12-22
Owner changed
Fonnafly Oslo AS
2000-10-16
Owner changed
Skeie Arne Kjell
2000-09-01
Name
AVIANO AS

Installed radio equipment

ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-06-12 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-06-18 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-06-06 NLF CAMO     ARC og Review report
2017-07-31 Flyteknisk Notodden AS   ARC og Review
2017-05-03 Flyteknisk Notodden AS   kopi av ARC og ARC Extension
2017-01-26 Flyteknisk Notodden AS   godkjenning av Issue 1 revisjon 1 til vedlikeholdsprogram
2017-01-23 Øyvind Vassbotten   revisjon 01 til AMP
2016-05-11 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2015-06-15 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2014-12-03 Knut Helge Midtgarden   registering av eierskifte
2014-11-17 GCC Capital AB   sletting av pant
2014-11-10 GCC Capital AB   sletting av pant
2014-09-12 GCC Capital AB   spørsmål om pantedokument
2014-09-11 GCC Capital AB   spørsmål om pantedokument
2014-09-08 TRE50 AS   Flyskjøte
2014-04-14 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2014-03-06 Ashurst Advokatbyrå AB   Påtegning av pantedokument
2014-02-28 Ashurst Advokatbyrå AB   antedokument
2013-04-25 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2013-03-13 Flyteknisk Notodden AS   AMP godkjent
2013-03-13 Flyteknisk Notodden AS   AMP søkes godkjent
2013-01-21 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-11-09 Fonnafly AS   Fonnafly - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-HOO og LN-OKI
2012-11-05 Fonnafly AS   Fonnafly - Air Operator Certificate - AOC - Endring - utmelding av LN-OKI og LN-HOO
2012-06-19 Fonnafly AS   2 nd Extension av ARC
2011-05-10 Fonnafly AS   Innsendelse av 1st Exstension av Airworthiness Review Certificate (ARC) for Cessna 206 SN U206-05490
2010-06-02 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-05-26 Øyvind Vassbotten   Dokumentasjon ift findings airworthiness review
2010-05-05 Bohusflyg AB   rekommendationsdokument
2010-05-05 Bohusflyg AS   rekommendationsdokument
2009-09-25 Fonnafly AS   Godkjent innleieavtale
2009-09-10 Fonnafly AS   endring av innleieavtale
2009-06-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-30 Fonnafly AS   Oversendelse av korrigert miljøbevis
2008-09-29 Terje Hjortland   signert VR
2008-09-25 Simens Financial Services AB   LN-IKA, Registrert pantedokument
2008-09-24 Fonnafly AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-22 Simens Financial Services AS   registrering av pantedokument
2008-09-22 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-09-21 Øyvind Vassbotten   dokumentasjon REP/AD
2008-09-21 Øyvind Vassbotten   REP/AD "dirty fingerprints"
2008-09-17 Øyvind Vassbotten   AD/MOD/REP-statuslister
2008-09-16 Øyvind Vassbotten   Diverse status
2008-09-12 Flyteknisk Notodden AS   registrert eiersifte
2008-09-04 Heli-One AS   vedlikeholdsrapport
2008-08-29 Flyteknisk AS   registrering av luftfartøy - flyskjøte - firmaattest
2008-01-10 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-24 Fonnafly AS   Utsendelse av fornyet luftdyktighetsbevis
2007-09-24 Fonnafly AS   Tilsynsrapport
2007-09-17 Fonnafly AS   vedlikeholdsrapport
2007-07-06 Fonnafly AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-04-11 Fonnafly AS   søknad om utsettelse av montering av ELT som sender på 406 MHz
2006-10-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på lufttrafikkhendelse Gjuvsjå - Møsvatn 17.09.2006
2006-09-29 Flyteknisk Notodden AS   Tilsynsrapport
2006-09-18 Thoralf Myran   rapport om lufttrafikkhendelse 17.09.2006
2006-03-20 Fonnafly AS   Endring av leieavtale - Ny eier
2006-01-04 Fonnafly AS   Flyskjøte - firmaattest
2005-12-22 Fonnafly AS   Kvittering
2005-12-19 Fonnafly AS   Flyskjøte - firmaattest
source: caa.no