LN-OXO

Eurocopter
SA 365 N

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter
Model: SA 365 N
MSN: 6103
Max TO weight: 4000 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helicopter Leasing Group AS
Adress: c/o Helicopter Transportation Group AS
Postboks 162
1325 LYSAKER
Operator: Airlift AS
Førde Lufthamn
6977 BYGSTAD
Tlf. 5771 8100/ Fax 5771 8101

source: caa.no

Aircraft event timeline

2005-10-24
Aircraft Added
Helicopter Leasing Group AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-07 KJELL A ØSTNES AS     Søknad om registrering - Flyskjøte
2022-05-11 Airbus Helicopters     Application for certificate of registration
2022-04-25 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Kopi av brev - midlertidig tillatelse for radioutstyr
2022-04-25 AIRLIFT AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2022-04-19 AIRLIFT AS     Søknad om luftdyktighetsbevis - ARC - Noise Certificate for AS350 B3
2022-04-19 AIRLIFT AS     søknad om midlertidig tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-01-14 AIRLIFT AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2022-01-06 AIRLIFT AS     ICAO 24 bit code for nye helikoptre
2022-01-06 AIRLIFT AS     LN-OXN og reservasjon av registreringsmerker
2022-01-06 AIRLIFT AS     LN-OXN og Søknad om reservasjon av registreringsmerker
2006-06-28 Simonsen Advokatfirma DA   Slettelse av luftfartøy
2006-06-28 Simonsen Advokatfirma DA   Slettelsesattest
2006-06-27 Sparebank 1 Nord Norge   Retur av slettet panterett i luftfartøy
2006-06-27 CAA Romania   Telefax som bekrefter at fartøyet er slettet
2006-06-07 Airlift AS   Tilsynsrapport
2006-06-06 Helicopter Leasing Group AS   sletting av luftfartøy etter begjæring fra eier
2006-05-23 Airlift AS   Airlift - Søknad om refusjon av årsgebyr på luftdyktighetsbevis
2006-05-22 Simonsen Advokatfirma DA   Sletting av luftfratøy etter begjæring fra eier
2006-05-12 Airlift AS   Certifcate of Airworthiness for Export
2006-05-04 Airlift AS   søknad om eksportluftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport
2006-05-03 Airlift AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2006-03-23 Airlift AS   Søknad om forlengelse av godkjenning for midlertidig vedlikeholdsprogram for SA 365N - s/n 6103
2006-02-13 Airlift AS   Søknad om forlengelse av godkjenning for midlertidig vedlikeholdsprogram for SA 365N - s/n 6103
2006-01-18 Simonsen Føyen   registrert panterett
2005-12-16 Airlift AS   Søknad om godkjennelse av midlertidig vedlikeholdsprogram for SA 365N, s/n 6103
source: caa.no