LN-OID

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920282
source: caa.no

Owner/Operator Details


This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Bristow Norway AS
Adress: Postboks 171
4097 SOLA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-12-01
Aircraft added NKOM
Bristow Norway AS

More aircraft owned by Bristow Norway AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-12-09 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920282
2019-11-05 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av påtegning på pantobligasjon
2019-11-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     Tillegg til Aircraft Mortgage Deed
2019-11-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og retur av dokument - Endringer i registrert pant
2019-11-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og retur av mottatte dokument vedr. endringer i registrert pant
2019-10-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed
2019-10-18 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og Bestilling av attestert registerutskrift
2019-10-18 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONR, LN-ONS, LN-OND, LN-ONW og attesterte registerutskrifter
2018-12-11 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920282
2018-11-06 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-OID
2017-12-07 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airwortiness Review Certificate (ARC) - OID20171206a
2017-11-24 Bristow Group Inc.   Sikorsky S92A - S/N 920282
2017-06-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-29 Bristow Norway AS   Oversendelse av originalt registreringsbevis
2017-03-29 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av luftfartøy
2017-03-29 Advokatfirmaet Thommessen AS   vedtak om godkjenning av innleie - venter på svar
2017-03-29 Advokatfirmaet Thommessen AS   Registrering av heftelser
2017-03-28 Bristow Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a
2017-03-28 Advokatfirmaet Thommessen AS   anmodning om kopi av vedtak om godkjenning av innleie
2017-03-28 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OID
2017-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   Legal opinion on ownership of aircraft
2017-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage deed og idera
2017-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft mortgage deed og IDERA
2017-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   erklæring om eierskap av luftfartøy
2017-03-27 RegAircraft   G-CJIF SIKORSKY S-92A S/N 920282 - slettelsesattest fra UK
2017-03-27 Bristow Norway AS   FW: G-CJIF SIKORSKY S-92A S/N 920282
2017-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS   om pant
2017-03-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-03-23 Advokatfirmaet Thommessen AS   legal opinion on ownership of aircraft
2017-02-06 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Søknad om lease av Sikorsky S-92A - 920282
2017-01-25 Bristow Norway AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-01-23 Bristow Norway AS   S92A - SN 920282 - søknad om registerering
2017-01-23 Bristow Norway AS   S92A SN 920282 - søknad dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2017-01-23 Bristow Norway AS   Søknad om Import - Luftdyktighetsbevis - ARC (validering) og støysertifikat
2016-12-08 Bristow Norway AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT(er) og Mode S transponder
2016-12-07 Bristow Norway AS   Tildeling av 24-bits ICAO koder
2016-11-24 Bristow Norway AS   Allokering av registreingsbokstaver / ICAO-koder for 920065, 920159, 920282
2016-11-14 Bristow Norway AS   reservasjon av registreingsmerke
source: caa.no

More information: