LN-OUD

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
EC 135 T3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: EC 135 T3
MSN: 2029
Engines: 2
Weight: 2980
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norsk Luftambulanse AS
Organization number: 930329797
Adress: Postboks 39
1441 DRØBAK
Norge
Fax: +47 64 90 44 51
Phone: +47 64 90 44 50
Radio License. Number: 6083
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Sparebank 1 Finans Østlandet AS
Adress: Postboks 223
2302 HAMAR
Airbus Helicopters Deutschland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-12-02
Owner verified
Sparebank 1 Finans Østlandet AS
2017-12-01
Aircraft added NKOM
Norsk Luftambulanse AS
2017-11-06
Aircraft Added
Sparebank 1 Finans Østlandet AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Weather Radar X band
TETRA for public safety 380-385 / 390-395 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Wireless LAN Equipment 2400-2483 / 5152-5350 / 5470-5725 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Sparebank 1 Finans Østlandet AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-08-28 ACAM     Sample of Aircraft 27.02.2019
2018-10-25 Norsk Luftambulanse AS     Registrering av ARC 1st ext - LN-OUD
2018-10-19 Norsk Luftambulanse AS     Forlengelse av ARC
2018-04-09 Norsk Luftambulanse AS     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-03-21 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Certificate of Non-Registration
2018-01-19 Norsk Luftambulanse AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for utprøving av NVIS etter modifikasjon
2018-01-17 Norsk Luftambulanse AS   Permit to fly
2018-01-16 Norsk Luftambulanse AS   Permit to fly
2018-01-15 Norsk Luftambulanse AS   Permit to fly
2018-01-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-12-13 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OUE
2017-12-07 Lasse Dahl   Norsk Luftambulanse AS - Søknad om registrering - oppdatering
2017-12-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-11-24 Norsk Luftambulanse AS   EC135 T3H SN 2029 - oversendelse av EASA Form 52
2017-11-16 Lasse Dahl   Søknad om registrering - oppdatering
2017-11-07 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Registrering av luftfartøy
2017-11-07 Norsk Luftambulanse AS   Oversendelse av registreringsbevis
2017-11-06 Norsk Luftambulanse AS   Aircraft Dokumentasjon - EASA Form 52, W&B, AFM Frontpage, Noise
2017-11-06 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2017-11-06 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OUD
2017-11-06 Østnes Helicopters   Registrering H135 sn 2029 reg LN-OUD
2017-10-31 Østnes Helicopters   Registrering av luftfartøy - Bill of sale
2017-10-31 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2017-10-23 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2017-10-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2017-09-13 Norsk Luftambulanse ATO   Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-09-13 Norsk Luftambulanse ATO   Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-09-11 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-09-06 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Søknad om godkjenning av innleieavtaler - LN-OUD og LN-OUE
2017-08-30 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om registrering - korrigering
2017-08-30 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OUC
2017-08-29 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   LN OUD - Søknad om registrering
2017-08-23 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   LN OUC Forsikringsdokumentasjon
2017-08-22 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-06-27 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2017-06-06 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Norsk Luftambulanse AS - Avtale om leie av helikopter - Dry lease avtaler til godkjenning - LN-OUE
2016-12-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2016-12-05 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no