LN-LNN

Boeing Commercial Airplane Group 787-9

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 787-9
MSN: 38891
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Darcy Aviation Limited

source: caa

Aircraft event timeline

2021-03-19
Aircraft Deleted
Darcy Aviation Limited
2018-01-05
Owner verified
Darcy Aviation Limited
2017-12-14
Aircraft Added
Darcy Aviation Limited
2017-12-08
Aircraft added NKOM
Norwegian Air Shuttle ASA

Related Youtube videos (4)

LN-LNN data-toggle=

Norwegian (Norwegian Long Haul) Boeing 787-9 Dreamliner [LN-LNN] landing at FLL from my house

LN-LNN data-toggle=

Boeing 787 MSN 38891 LN LNN karen blixen Long Haul very close up landing CDG 4K AUG summer 2019

LN-LNN data-toggle=

Norwegian Boeing 787-9 [LN-LNN] takeoff from LAX

LN-LNN data-toggle=

NORWEGIAN LONG HAUL BOEING 787-9 DREAMLINER At Schiphol Airport, Amsterdam

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-19 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     sletting av luftfartøy
2021-03-19 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     sletting av heftelse
2021-03-19 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     Umiddelbar sletting av luftfartøy
2021-03-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-LNN
2021-03-17 Internal Document     NAS - flåtereduksjon med sjekkliste
2021-03-16 Norwegian Air Shuttle ASA     NAS - Ansökan om förändring av Ops Spec NO.OPS.028.B787-8 - Flåtereduksjon med LN-LNN
2021-03-16 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     avvent registering av pantobligasjon - IDERA
2021-03-16 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     vvent avregistrering av luftfartøy
2021-03-10 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Gardermoen til San Bernadino, USA for vedlikehold, lagring, retur til eier og deregistrering
2021-03-08 Norwegian Air Shuttle ASA     LN-LNN - Application Form 37 and 18B_Rev.1.pdf
2021-03-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Permit to Fly OSL/ENGM - SBD/KSBD
2020-05-11 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 2nd Extension
2020-02-28 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis pga. endring av motorkonfigurasjon
2020-02-26 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian 787-9 Aircraft - MSN38891 - Request for new Noise Certificate
2019-06-06 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-LNN og Bestilling av Certificate of ownership and encumbrances
2019-06-06 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     LN-LNN og Attesterte registerutskrifter
2019-05-14 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 1st. Extension
2019-05-06 Norwegian Air Shuttle ASA     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Engine S/N 10282 - Operation with one of two N2 sensors unserviceable
2019-05-06 Adresseliste     Notification of exemption for Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Engine S/N 10282 - Operation with one of two N2 sensors unserviceable
2019-05-02 Norwegian Air Shuttle ASA     Rolls-Royce Trent1000 engine ESN10282 N2 Speed Probe Fault - Exemption request under the provision of regulation (EC) 216/2008 Article 14.4
2018-11-26 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian - Mode S - Aircraft registration - LN-LNN
2018-05-15 Norwegian Air Shuttle ASA     AMP variation nr 60
2018-05-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a LNN20180506a basert på AR Recommendation
2018-05-07 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC - AMP Revisjon 43 eller 44?
2018-05-06 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC - AMP Revisjon 43 eller 44?
2018-04-27 Norwegian Air Shuttle ASA     Variation Request 55 - Base 01 Check Tasks
2018-04-19 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC
2018-03-01 Norwegian Air Shuttle ASA     RVSM
2018-02-23 Norwegian Air Shuttle ASA     MEL RIE 2018-006
2018-01-13 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - MEL RIE LN-LNN
2018-01-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-12-18 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Rettet Operations Specifications rev. 33 etter flåteutvidelse for LN-LNN og sletting av G-CJUI
2017-12-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   slettelsesattest og bekreftelse av legal opinion
2017-12-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   effektuering eierskifte
2017-12-14 Ole Nikolai Tellemann Hemnes   effektuering heftelser
2017-12-14 Norwegian Air Shuttle ASA   Utstedelse av EASA Form 25 LDB, EASA Form 45 og validering av ARC EASA Form 15a for brukt luftfartøy importert fra EASA medlem Storbritannia
2017-12-14 Norwegian Air Shuttle ASA   Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-LNN
2017-12-14 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   registrering av luftfartøy
2017-12-14 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av heftelser
2017-12-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   presisering ang bekreftelse av signatur
2017-12-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   bekreftelse på eierskap til luftfartøy
2017-12-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   registrering av luftfartøy
2017-12-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie for luftfartøy med MSN 38891(tidligere UK kjenningsmerke G-CJUI, og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNN)
2017-12-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage deed - IDERA - declaration of ownership and of company
2017-12-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2017-12-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleie for luftfartøy med MSN 38891(tidligere UK kjenningsmerke G-CJUI, og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNN) SVW-MATTERS.FID471802
2017-11-30 Norwegian Air Shuttle ASA   CoA Application - Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-11-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2017-11-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-11-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2017-11-10 Norwegian Air Shuttle ASA   Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2017-11-10 Norwegian Air Shuttle ASA   Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
source: einnsyn.no