LN-GTR

Sportine Aviacija
LAK-17B FES

ACTIVE GLIDERAircraft Details

Manufacturer: Sportine Aviacija
Model: LAK-17B FES
MSN: 002
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Rushfeldt Trygve
Adress: Stokkanveien 4
7630 ÅSEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-12-07
Aircraft Added
Rushfeldt Trygve

More aircraft owned by Rushfeldt Trygve

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-05-20 Trygve Rushfeldt     vedtak om utstedelse av Permit to fly
2021-05-18 Reidun og Trygve Rushfeldt     Permit to fly
2020-05-13 Easa Europa     Flight conditions for Permit to Fly - EASA Project Number 0010043764
2020-05-13 Trygve Rushfeldt     vedtak om utstedelse av Permit to fly
2020-05-12 Trygve Rushfeldt     Fornyelse av PtF
2020-05-12 Reidun og Trygve Rushfeldt     Permit to fly
2019-06-26 Trygve Rushfeldt     orientering om avsluttet tilsyn - 0002-9195
2019-05-23 Reidun og Trygve Rushfeldt     Besiktigelse, ref 0002-9195 - dokumentasjon lukking avvik
2019-05-23 Trygve Rushfeldt     vedtak om utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly
2019-05-22 Reidun og Trygve Rushfeldt     W&B - Max weight
2019-05-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-21 Ole John Aske     Vedlikeholdsrapport
2019-05-16 Trygve Rushfeldt     Besiktigelse onsdag 22. mai 2019
2019-05-15 Reidun og Trygve Rushfeldt     EASA Flight Conditions - miniLAK
2019-03-22 'Reidun og Trygve Rushfeldt'     Permit to fly. LAK 17B FES mini
2019-02-14 Trygve Rushfeldt     19/03006-1 - søknad om ICAO 24 bit
2019-02-13 Trygve Rushfeldt     søknad om ICAO 24 bit
2017-12-18 Trygve Rushfeldt   nytt registreringsbevis
2017-12-15 Reidun og Trygve Rushfeldt   Feil på reg-bevis
2017-12-11 Trygve Rushfeldt   Registrering av luftfartøy
2017-10-30 Trygve Rushfeldt   egenerklæring
source: caa.no

More information: