LN-IKY

Cessna Aircraft Company
172P

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172P
MSN: 172-74139
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1980
Max TO weight: 1089 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Hemmingsen, Hans Erik
Adress: Gl. Byvej
5792 Årslev

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-07-19
Owner changed
Hemmingsen, Hans Erik
2020-02-20
Owner changed
Heskje, Leidulf
2004-11-11
Owner changed
Jørgensen Holger
2003-08-25
Owner changed
Hjelmeland Knut
1987-06-17
Owner changed
Heskje, Leidulf

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-07-19 Hans Erik Hemmingsen     Registrering av eierskifte
2022-07-15 Hans Erik Hemmingsen     Flyskjøte
2022-06-15 Leidulf Heskje     flyskjøte
2021-01-15 Leidulf Heskje     Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2021-01-15 Leidulf Heskje     Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2020-02-20 Leidulf Heskje     Registrering av eierskifte
2020-02-07 Leidulf Heskje     Flyskjøte
2014-01-13 Holger Jørgensen     vedtak om tilbakekall av tillatelse
2013-12-18 Internal Document     LN-IKY_kommentar_18.12.2013
2013-10-03 Flysyn.DK   2 ARC Ext
2013-10-03 Flysyn.DK     2 ARC Ext
2012-10-01 Flysyn   AMP revisjon 1 godkjent
2012-10-01 Frank Søgaard   LN-IKY Søknad om godkjennelse av AMP rev 1 modifisert
2012-09-28 Flysyn.DK   søknad om godkjenning av AMP revisjon 1
2012-09-28 Flysyn.DK   søknad om godkjenning av 1St ARC Ext
2011-10-05 Flysyn.DK   ARC
2011-09-29 Flysyn.DK   AMP godkjent
2011-09-21 Flysyn.DK   Aircraft Maintenance Program - Revisjon 0
2009-05-28 Holger Jørgensen   Tildeling av ICAO kode
2009-05-25 Holger Jørgensen   24-bits ICAO kode
2008-11-27 Flyteknisk Notodden AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200103266 - 34 DEN 28112008 AV AJP: Flere bilder av skader
2008-10-30 Holger Jørgensen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-10-29 Jørgensen Holger   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-09-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-22 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-10-29 Kåre Hagelin   motorjournaler LN-NAS og LN-IKY
2007-10-29 Kåre Hagelin   motorjournaler LN-NAS og LN-IKY
2007-05-10 Sola Airservice   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-04-27 Sola Airservice v/Kåre Hagelin   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no