LN-WIX

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 593
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2002
Max TO weight: 15966 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-01-20
Aircraft added NKOM
Widerøe Asset AS
2017-12-21
Owner changed
Widerøe Asset AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-03-10 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Vedtak om utstedelse av oppdatert EASA Form 45 pga. konfigurasjon
2022-02-24 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Påtegning heftelse - flymotor
2022-01-05 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     vedtak om utstedelse av EASA Form 15a og 25
2022-01-05 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøe's Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-WIX
2022-01-05 Internal Document     sjekkliste - innleie og flåteutvidelse
2022-01-04 Geir Solbakk     MTOM - EFB
2022-01-04 Geir Solbakk     MTOM - EFB - Catering
2022-01-04 Geir Solbakk     Aircraft Weighing Form 12.12.2021
2022-01-04 Geir Solbakk     Checklist for Recomendation
2022-01-04 Geir Solbakk     Propellers - Interchangeability of Propeller Assemblies - Modification 8/2579
2022-01-04 Geir Solbakk     SB 8-11-112F - Increase to MTOW and MZFW
2022-01-04 Geir Solbakk     TCCA - TC A-142
2022-01-04 Geir Solbakk     AFM supplement index
2022-01-03 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-01-03 WIDERØE ASSET AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-01-03 WIDERØE ASSET AS     Epost med permanent tillatelse
2021-12-22 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     oversender dokumentasjon på programmering av ELT406 og ATC transponder
2021-12-22 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     oversender dokumentasjon straks - midlertidig tillatelse ikke nødvendig - ber om permanent tillatelse innen 4.1.2022.
2021-12-21 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     dokumentasjon ikke mottatt - avventer tilbakemelding
2021-12-21 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     RE: sn. 593 Søknad om Luftdyktighetsbevis
2021-12-21 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     sn. 5493 Søknad om Luftdyktighetsbevis
2021-12-21 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2021-12-20 Werner Skaue     Widerøe - Søknad om godkjenning av innleie - LN-WIX, samt oppdatering av OPS spec
2018-11-26 Widerøe's Flyveselskap AS     Vedtak om utstedelse av Permit to Fly EASA Form 20a for utprøving av FMS UNS-1F(w)
2018-11-23 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om Permit to fly
2018-10-15 Widerøe's Flyveselskap AS     Application for approval of Flight conditions for a Permit to fly - Dash8-103
2018-10-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-10-03 Widerøe's Flyveselskap AS     LN-WIX - Vedrørende Søknad om Luftdyktighetsbevis
2018-07-02 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Registrering av heftelse
2018-06-28 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av pant på luftfartøy
2018-05-06 Widerøe's Flyveselskap AS     Utstedelse av Permit to fly Form 20a for overflyging fra Toronto til Bodø for brukt luftfartøy som skal importeres
2018-05-06 Widerøe's Flyveselskap AS     Utstedelse av EASA Form 45 støybevis for brukt luftfartøy importert fra Kanada
2018-05-06 Widerøe's Flyveselskap AS     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Ferry flight with TCAS II V 7.0 in lieu 7.1 as required by (EU) No 1332/2011
2018-04-30 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om Permit to Fly - korreksjon
2018-04-30 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om Permit to Fly
2018-04-23 Widerøe's Flyveselskap AS     LN-WIX- Widerøe Flyveselskap - Application for exemption to Commission Regulation (EU) No 1332/2011
2018-04-23 Widerøe's Flyveselskap AS     LN-WIX - Søknad om Luftdyktighetsbevis
2018-04-23 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om utstedelse av Noise Certificate
2018-04-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2018-01-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2018-01-05 Widerøes Flyveselskap AS   FW: LT - Flåteutvidelse trekkes tilbake
2018-01-05 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak kalles tilbake for vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse
2017-12-22 Widerøe Asset AS   Registrering av luftfartøy
2017-12-22 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-WIX
2017-12-21 Widerøes Flyveselskap AS   egenerklæring som eier av luftfartøy
2017-12-20 Transport Canada Civil Aviation   Export Airworthiness Certificate
2017-12-18 Arntzen de Besche Advokatfirma   signert bekreftelse på eierskap
2017-12-18 Widerøes Flyveselskap AS   slettemelding fra canadisk register
2017-12-18 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WIX (copy of Lease Agreement)
2017-12-18 Widerøes Flyveselskap AS   Anmodning om registrering av luftfartøy
2017-12-15 Widerøes Flyveselskap AS   Anmodning om registrering av luftfartøy
2017-10-31 Widerøes Flyveselskap AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2017-10-30 Widerøes Flyveselskap AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
source: caa.no

More information: