LN-OUF

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
EC 135 T3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: EC 135 T3
MSN: 2046
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2018
Max TO weight: 2980 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-03-07
Owner verified
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-02-14
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-02-08
Aircraft added NKOM
Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-02-12 NORSK LUFTAMBULANSE AS     ARC Extension
2021-02-03 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2020-02-20 Norsk Luftambulanse AS     17/08618-13 - EC135 T3H MSN 2046, Extended ARC NO.MG.0025
2020-02-07 Norsk Luftambulanse AS     EC135 T3H MSN 2046, Extended ARC NO.MG.0025
2019-03-08 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Forlengelse av ARC - MSN 20146 H135-T3H
2019-02-14 Norsk Luftambulanse AS     Forlengelse av ARC - MSN 20146 H135-T3H
2018-04-09 Norsk Luftambulanse AS     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-03-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OUF- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-03-21 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Certificate of Non-Registration
2018-03-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-03-12 Norsk Luftambulanse ATO     EC135 T3H SN 2046 / oversendelse av EASA Form 52
2018-03-08 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-02-15 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     registrering av luftfartøy
2018-02-15 Norsk Luftambulanse AS     oversendelse av registreringsbevis
2018-02-14 Lars Halvorsen     effektueringsmelding registrering
2018-02-14 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OUF
2018-02-14 Norsk Luftambulanse ATO     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2018-02-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-02-08 Østnes Helicopters     Bill of Sale - Apostille
2018-01-22 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om registering
2018-01-22 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2018-01-02 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Leie av helikopter - Dry Lease - Norsk Luftambulanse AS - Skandinaviska Enskilda Banken AB
2017-12-22 Skandinaviska Enskilda Banken AB   Registrering av luftfartøy
2017-12-07 Norsk Luftambulanse ATO   Airbus EC135 T3H / Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-05-31 NLA AS Partm   17/08618-1 - Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-05-19 Norsk Luftambulanse AS   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no