LN-ILS

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 396
Mode-S Hex: 4780A1
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2007-10-01
Name
Widerøe's Flyveselskap AS
2005-07-15
Owner changed
Widerøe's Flyveselskap ASA
2003-01-02
Owner changed
Avinor AS

Related Youtube videos

LN-ILS data-toggle=

Takeoff- Widerøe Dash 8 Q100 - LN-ILS

LN-ILS data-toggle=

Landing in ENTC (Tromso)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-03-19 Widerøe's Flyveselskap AS     Oppdatert søknad PtF
2019-03-19 Widerøe's Flyveselskap AS     Utstedelse av Permit to Fly EASA Form 20a for overflyging fra Bodø til Maastricht for utførelse av vedlikehold - Uten passasjerer eller last
2019-03-18 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om Permit to Fly ønsket gyldighet 19.3.2019
2018-11-20 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension # 1, - SN 396
2018-03-21 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     SA,-WSB,-WSC,-WFO,-WFP - Bestilling av attestert registerutskrift
2018-03-21 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     SA,-WSB,-WSC,-WFO,-WFP - Attestert registerutskrift
2017-11-21 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Insp , S/N 396
2016-11-18 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension # 2
2016-09-29 Widerøe Asset AS   LN-ILS m.fl. - Overdragelse etter fisjon - ettersendelse av registreringsbevis
2016-09-28 Widerøe Asset AS   LN-ILS m.fl. - Overdragelse etter fisjon
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-ILS
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte - LN-ILS
2015-11-25 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2014-12-03 Widerøes Flyveselskap AS   WF - Dokumentasjon etter ARC Insp S/N 396
2013-11-18 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension 2
2013-10-01 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av heftelse
2013-10-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   sletting av heftelse
2013-09-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   apostille og aircraft mortgage deed
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Aircraft Mortgage Deed
2013-01-14 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   Sletting av pant i luftfartøy
2012-12-03 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2012-05-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   Regiatrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-02 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2011-12-02 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-12-21 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Førde lufthavn Bringeland 08.12.2010
2010-12-07 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2009-12-07 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Review S/N 396
2009-02-13 Widerøes Flyveselskap AS   Physical Survey i forbindelse med utstedelse av ARC - Findings regarding M.A. Subpart G to A/C S/N 396
2009-01-14 Widerøes Flyveselskap AS   fornyelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) etter utført Airworthiness Review
2009-01-06 Widerøes Flyveselskap AS   Oversikt over reparasjoner
2008-12-18 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport
2008-10-12 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 15 966 kgs.
2008-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om revidering av MTOW og MZFW for Dash-8-100 serie fly
2008-02-01 sefik.karabeg@wideroe.no   tilbakemelding survey 2008AR-003 ARC 08-0003
2008-01-28 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-01-25 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - utstedelse av Airworhiness Review Certificate (ARC) - LN-ILS
2008-01-08 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-12-20 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-01-03 Widerøes Flyveselskap ASA   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2008
2006-07-10 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-02-13 Widerøes Flyveselskap ASA   LN-ILS DHC-8-103 Application for Minor Changes - approval
2006-02-13 Widerøes Flyveselskap ASA   Ling range fuel tank ILS
2006-02-13 Widerøes Flyveselskap ASA   Utkvittert tilsynsrapport
2006-02-06 Widerøes Flyveselskap ASA   Endring av registrert eier - Retur av registreringsbevis
2006-02-03 Widerøes Flyveselskap ASA   ombygging
2006-02-03 Widerøes Flyveselskap ASA   ombygging - svar på spørsmål
2006-01-31 Nordic Aviation Resources AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2007
2006-01-30 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-01-27 Nordic Aviation Resources AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-01-13 Widerøes Flyveselskap ASA   Widerøe - Permit to Fly - DHC-8 series 103 - LN-ILS
2005-12-22 Widerøes Flyveselskap ASA   Widerøe - ILS godkjenning - LN-ILS
source: caa.no

More information: