LN-OOT

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
MBB-BK117 D-2

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK117 D-2
MSN: 20200
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2018
Max TO weight: 3700 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-04-09
Owner verified
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-03-20
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-02-10
Aircraft added NKOM
Norsk Luftambulanse AS

Related Youtube videos

LN-OOT data-toggle=

Airbus H 145 - LN-OOT Luftambulansen lander Haukeland sykehus -med pasient fra Haugesund

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-03-15 NORSK LUFTAMBULANSE AS     ARC Extension
2021-03-11 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2020-10-12 Norsk Luftambulanse AS     Aletheia report ID: 2019-4799
2020-03-04 Norsk Luftambulanse AS     ARC Extension - Norsk Luftambulanse
2020-03-02 Norsk Luftambulanse AS     ARC Extension Norsk Luftambulanse
2019-03-08 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - BK 117 D-2 Forlengelse av ARC
2019-02-28 Norsk Luftambulanse AS     BK 117 D-2 Forlengelse av ARC
2018-09-10 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS (NLA) - Rapport 0002-6775 etter utført Sample of Aircraft på fartøy LN-OOT
2018-08-22 ACAM     Sample of Aircraft, LN-OOT
2018-08-22 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - rapport 0002-6775 etter utført Sample of Aircraft på fartøy LN-OOT
2018-05-07 Norsk Luftambulanse ATO     oversendelse av EASA Form 52
2018-04-09 Norsk Luftambulanse AS     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-03-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OOT- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-03-20 Østnes Helicopters     Effektueringsmelding
2018-03-20 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2018-03-20 Skandinaviska Enskilda Banken AB     Registrering av luftfartøy
2018-03-20 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     oversendelse av registreringsbevis
2018-03-20 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse - LN-OOT
2018-03-19 Norsk Luftambulanse AS     Dokumenter i forbindelse med mottak av helikopter - Form 52 - AFM - W&B - Noise
2018-03-15 Østnes Helicopters     gjelder registrering av luftfartøy
2018-03-08 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-02-13 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om registering
2018-02-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2018-01-22 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2018-01-02 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Leie av helikopter - Dry Lease - Norsk Luftambulanse AS - Skandinaviska Enskilda Banken AB
2017-12-28 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-12-22 Skandinaviska Enskilda Banken AB   Registrering av luftfartøy
2017-09-12 Norsk Luftambulanse ATO   17/15010-1 - Vedr.: Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-09-04 Norsk Luftambulanse ATO   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no