LN-OPR

Bell Helicopter Textron Inc.
205A-1

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron Inc.
Model: 205A-1
MSN: 30206
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 1975
Max TO weight: 4309 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heliscan AS
Adress: Vangbergsvegen 127
7633 FROSTA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-04-09
Owner verified
Heliscan AS
2018-03-12
Aircraft Added
Heliscan AS
2018-02-23
Aircraft added NKOM
Heliscan AS

More aircraft owned by Heliscan AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-03-16 HELISCAN AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale
2022-03-16 HELISCAN AS     Flyskjøte Bell 205A-1
2022-03-15 HELISCAN AS     Flyskjøte
2022-02-18 SPAREBANK 1 SMN     tinglysing av pantedokument
2022-01-28 HELISCAN AS     Utstedelse av ARC - Bell 205A-1
2021-01-26 HeliScan AS     Fornyelse av ARC Bell 205A-1
2020-01-27 HeliScan AS     Fornyelse av ARC
2019-01-31 HeliScan AS     HeliScan AS - Kopi av registreringsbevis LN-OPR
2019-01-31 HeliScan AS     utstedelse av Airworthiness Review Certificate OPR20190131a
2019-01-30 HeliScan AS     ARC Recommendation Bell 205A-1
2018-04-24 HeliScan AS     HeliScan AS - MEL Bell 205A-1 LN-OPR
2018-04-03 HeliScan AS     HeliScan AS - Oppdatert Operations Specifications revisjon 7 etter flåteutvidelse for LN-OPR
2018-03-27 HeliScan AS     HeliScan AS - Revisjon 4 til vedlikeholdsprogram Bell 205A-1 LN-OPR
2018-03-27 HeliScan AS     HeliScan AS - Revisjon 4 til vedlikeholdsprogram Bell 205A-1 LN-OPR
2018-03-27 HeliScan AS     HeliScan AS - Revisjon 4 til vedlikeholdsprogram Bell 205A-1 LN-OPR
2018-03-27 HeliScan AS     Heliscan AS-Godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 4 - Bell 205A1 LN-OPR
2018-03-26 HeliScan AS     HeliScan AS - Revisjon 4 til vedlikeholdsprogram Bell 205A-1 LN-OPR
2018-03-25 HeliScan AS     HeliScan AS - Revisjon 4 til vedlikeholdsprogram Bell 205A-1 LN-OPR
2018-03-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OPR- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-03-19 Sparebank 1 SMN     registrering av heftelse
2018-03-13 HeliScan AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15b
2018-03-13 HeliScan AS     registrering av luftfartøy
2018-03-13 Sparebank 1 SMN     pantedokument
2018-03-12 HeliScan AS     HeliScan AS - Revisjon av OM Part B i forbindelse med tilskudd til fartøysparken - LN-OSD og LN-OPR
2018-03-12 Dennis Beese     eierskifte - effektueringsmelding
source: caa.no

More information: