LN-OUG

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
EC 135 T3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: EC 135 T3
MSN: 2051
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2018
Max TO weight: 2980 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-05-09
Owner verified
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-04-04
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-03-03
Aircraft added NKOM
Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-03-25 NORSK LUFTAMBULANSE AS     NLA AS - ARC Extension
2021-03-09 Norsk Luftambulanse AS     17/08619-14 Vedr.: ARC
2021-03-09 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2021-03-08 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2020-04-01 Norsk Luftambulanse AS     17/08619-12 - ARC
2020-03-26 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2019-04-05 Norsk Luftambulanse AS     17/08619-10 - MSN 2051 Extension of ARC
2019-03-28 Norsk Luftambulanse AS     MSN 2051 Extension of ARC
2018-05-15 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - LN-OUG EC135 T3H SN 2051 - oversendelse av EASA Form 52
2018-04-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-04-09 Norsk Luftambulanse AS     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-04-04 Østnes Helicopters     Effektueringsmelding
2018-04-04 Skandinaviska Enskilda Banken AB     Registrering av luftfartøy
2018-04-04 Norsk Luftambulanse AS     oversendelse av registreringsbevis
2018-04-04 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2018-04-03 Norsk Luftambulanse AS     Delivery Documents - Form 52 - AFM Front Page - W&B - Noise
2018-03-22 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy
2018-03-08 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-03-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2018-02-13 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om registering
2018-01-25 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse - LN-OUG
2018-01-22 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2018-01-02 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Leie av helikopter - Dry Lease - Norsk Luftambulanse AS - Skandinaviska Enskilda Banken AB
2017-12-28 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-12-22 Skandinaviska Enskilda Banken AB   Registrering av luftfartøy
2017-05-31 NLA AS Partm   17/08619-1 - Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-05-19 Norsk Luftambulanse AS   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no