LN-TTC

The New Piper Aircraft, Inc
PA-31-350

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-31-350
MSN: 31-7405418
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1974
Max TO weight: 3342 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Terratec AS
Adress: Vækerøveien 3
0281 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-02-10
Aircraft Deleted
Terratec AS
2018-04-09
Owner verified
TerraTec AS
2018-03-28
Aircraft added NKOM
Blom Geomatics AS
2018-03-19
Aircraft Added
TerraTec AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-04-08 BLOM AVIATION AS     bekreftet oppsigelse
2022-03-24 BLOM AVIATION AS     oppsigelse
2022-02-20 BLOM AVIATION AS     22/03249-1 - Blom Aviation AS - Oppdatert Declaration - LN-TTC
2022-02-01 TERRATEC AS     Sletting av luftfartøy
2022-01-27 BLOM AVIATION AS     Angående eksportdyktighetsbevis
2022-01-24 TERRATEC AS     Anmodning om sletting av luftfartøy
2022-01-24 BLOM AVIATION AS     Angående søknad om eksportdyktighetsbevis - Varsel om vedtak
2022-01-21 BLOM AVIATION AS     Angående flyging ut av Norge før mottak av søknad om Eksportluftdyktighetsbevis
2022-01-19 BLOM AVIATION AS     BLOM AVIATION AS - Oppdatert Declaration - LN-TTC
2022-01-19 BLOM AVIATION AS     Oppdatert Declaration
2022-01-19 BLOM AVIATION AS     Søknad om eksportdyktighetsbevis
2021-03-17 Blom Aviation AS     ARC 2. extension
2020-03-25 Blom Aviation AS     ARC extension
2019-06-24 Blom Aviation AS     Epost med permanent tillatelse
2019-06-24 Blom Aviation AS     permanent tillatelse og følgebrev
2019-06-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-31 Blom Aviation AS     navneendring
2019-03-22 Blom Aviation AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2019-03-15 Torulf Andersson     ARC Rekomendation
2019-03-11 Blom Aviation AS     Utstedelse av nytt luftdyktighetsbevis EASA Form 25 pga mangel på utstedt bevis.
2019-03-06 Blom Aviation AS     certificate of airworthiness
2018-04-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-03-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-TTC- kopi av midlertidig tillatelse
2018-03-27 Blom Aviation     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2018-03-26 Blom Geomatics AS     Søknad om luftdyktighetsbevis - Kopi av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis mangler
2018-03-26 Blom Geomatics AS     Søknad om luftdyktighetsbevis - Kopi av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis mangler
2018-03-23 Flysyn.DK     Søknad validering av Airworthiness Review Cerificate for luftfartøy SE-LVF ny registrering
2018-03-23 Blom Aviation     Søknad om luftdyktighetsbevis
2018-03-23 Blom Geomatics AS Flyavdelingen     Validering av ARC - LN-TTC
2018-03-20 Terratec AS     Registrering av luftfartøy
2018-03-19 Transportstyrelsen Luftfartsavdelingen     Deregistration - SE-LVF
2018-03-12 Terratec AS     flyskjøte
source: caa.no

More information: