LN-OOU

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
MBB-BK117 D-2

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK117 D-2
MSN: 20202
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2018
Max TO weight: 3700 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-05-09
Owner verified
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-04-16
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-04-06
Aircraft added NKOM
Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-04-12 NORSK LUFTAMBULANSE AS     ny ARC
2021-03-23 Norsk Luftambulanse AS     Aircraft Review Certificate 2021
2020-05-05 Norsk Luftambulanse AS     LN-OOU, Engine in flight shut down
2020-04-22 Norsk Luftambulanse AS     LN-OOU 31.03.2020
2020-04-07 Norsk Luftambulanse AS     17/15011-15 - Extension ARC
2020-04-03 Norsk Luftambulanse AS     Extension ARC
2020-03-31 Internal Document     NLA Brønnøysund - LN-OOU in flight flame-out
2019-05-03 Norsk Luftambulanse AS     17/15011-12 - Extension of ARC
2019-04-04 Norsk Luftambulanse AS     Extension of ARC
2018-05-07 Norsk Luftambulanse ATO     oversendelse av EASA Form 52
2018-04-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-04-17 Norsk Luftambulanse AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2018-04-17 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     oversendelse av registreringsbevis
2018-04-17 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     registrering av luftfartøy
2018-04-16 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Luftfartøydokumenter Import
2018-04-16 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Luftfartøydokumenter Import
2018-04-16 Lars Halvorsen     Effektuering - Registrering H145 - sn 20202
2018-04-16 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse - LN-OOU
2018-04-09 Norsk Luftambulanse AS     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-04-09 Østnes Helicopters     Bill of Sale - Apostille
2018-04-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2018-03-08 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-02-13 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om registering
2018-01-22 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2018-01-17 Norsk Luftambulanse AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2018-01-02 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Leie av helikopter - Dry Lease - Norsk Luftambulanse AS - Skandinaviska Enskilda Banken AB
2017-12-22 Skandinaviska Enskilda Banken AB   Registrering av luftfartøy
2017-09-12 Norsk Luftambulanse ATO   17/15011-1 - Vedr.: Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-09-04 Norsk Luftambulanse ATO   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no