LN-OOX

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
MBB-BK117 D-2

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK117 D-2
MSN: 20205
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2018
Max TO weight: 3700 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-05-09
Owner verified
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-04-26
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-04-06
Aircraft added NKOM
Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-04-20 NORSK LUFTAMBULANSE AS     ARC Extension
2021-04-26 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2020-04-01 Norsk Luftambulanse AS     10/00663-47 - Forlengelse ARC - MSN 20205,
2020-03-27 Norsk Luftambulanse AS     Forlengelse ARC - MSN 20205,
2019-04-25 Norsk Luftambulanse AS     Registrering av Airbus Deutchland BK117 D-2, Forlengelse ARC
2019-04-02 Norsk Luftambulanse AS     Airbus Deutchland BK117 D-2, Forlengelse ARC
2018-12-14 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Savnede logbøker LN-OOX
2018-06-12 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     LN-OOX - oversendelse av EASA Form 52
2018-05-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-04-27 Norsk Luftambulanse AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2018-04-26 Lars Halvorsen     Effektueringsmelding
2018-04-26 Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB Oslo Branch)     Registrering av luftfartøy
2018-04-26 Norsk Luftambulanse AS     Oversendelse av registreringsbevis
2018-04-26 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse - LN-OOX
2018-04-09 Norsk Luftambulanse AS     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-04-09 Østnes Helicopters     Bill of Sale - Apostille
2018-04-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2018-03-08 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-02-13 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om registering
2018-01-22 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2018-01-17 Norsk Luftambulanse ATO   Søknad om luftdyktighetsbevis
2018-01-02 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Leie av helikopter - Dry Lease - Norsk Luftambulanse AS - Skandinaviska Enskilda Banken AB
2017-12-22 Skandinaviska Enskilda Banken AB   Registrering av luftfartøy
2017-09-12 Norsk Luftambulanse ATO   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-09-04 Norsk Luftambulanse ATO   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no