LN-OUH

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
EC 135 T3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: EC 135 T3
MSN: 2055
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2018
Max TO weight: 2980 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: Kungsträdgårdsgatan 8
106 40 STOCKHOLM
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-05-09
Owner verified
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-04-26
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2018-04-12
Aircraft added NKOM
Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-07-05 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2021-07-05 Norsk Luftambulanse AS     vedrørende ARC
2021-06-24 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - orientering om avsluttet ACAM-tilsyn 0003-3959 på LN-OUH
2021-06-18 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Tilbakemelding etter ACAM LN-OUH
2021-06-11 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - pålegg om tiltak etter ACAM ramp inspeksjon av rapport 0003-3959
2019-05-03 Norsk Luftambulanse AS     17/08621-10 - Fornyelse av ARC
2019-04-16 Norsk Luftambulanse AS     Fornyelse av ARC
2018-06-12 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     LN-OUH - oversendelse av EASA Form 52
2018-05-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-04-27 Norsk Luftambulanse AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2018-04-26 Lars Halvorsen     Effektueringsmelding
2018-04-26 Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB Oslo Branch)     Registrering av luftfartøy
2018-04-26 Norsk Luftambulanse AS     Oversendelse av registreringsbevis
2018-04-26 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse - LN-OUH
2018-04-19 Østnes Helicopters     registrering av luftfartøy
2018-04-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2018-04-09 Norsk Luftambulanse AS     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-03-08 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-02-13 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Søknad om registering
2018-01-22 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2018-01-17 Norsk Luftambulanse ATO   Søknad om luftdyktighetsbevis
2018-01-02 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Leie av helikopter - Dry Lease - Norsk Luftambulanse AS - Skandinaviska Enskilda Banken AB
2017-12-22 Skandinaviska Enskilda Banken AB   Registrering av luftfartøy
2017-05-31 NLA AS Partm   17/08621-1 - Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2017-05-19 Norsk Luftambulanse AS   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no