LN-WEB

Embraer S.A.
ERJ 190-300

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Embraer S.A.
Model: ERJ 190-300
MSN: 19020010
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2018
Max TO weight: 56400 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: WF Jets 2 B. V.
Adress: Strawinskylaan 3127
1077 ZX AMSTERDAM
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-05-16
Owner changed
WF Jets 2 B. V.
2018-04-14
Aircraft added NKOM
Widerøe`s Flyveselskap AS

Related Youtube videos

LN-WEB data-toggle=

Widerøe E190-E2 LN-WEB Liverpool(LPL) - Bergen(BGO) Economy

LN-WEB data-toggle=

Widerøe Embraer E190-E2 landing at Vienna Airport | LN-WEB

LN-WEB data-toggle=

Economy Tripreport Widerøe WF208 | Embraer 190-E2 LN-WEB | Bergen - Hamburg

LN-WEB data-toggle=

Widerøe Embraer 190-E2 | Evening Takeoff from Bergen Flesland | LN-WEB

LN-WEB data-toggle=

Widerøe Embraer 190-E2 | Takeoff Hamburg Airport | LN-WEB

LN-WEB data-toggle=

Widerøe Embraer 190-E2 | Landing Hamburg Airport | LN-WEB

LN-WEB data-toggle=

Wideroe Embraer E190-E2 "Inaugural" Startup/Takeoff from Liverpool to Bergen

LN-WEB data-toggle=

Three approaches into Bergen Flesland!

LN-WEB data-toggle=

SAS B737-76N(WL) | Takeoff from Hamburg Airport | SE-RJT

LN-WEB data-toggle=

Wideroe Embraer E190-E2 Startup/Takeoff from Bergen to Tromsø

LN-WEB data-toggle=

Wideroe Embraer E190-E2 Winter Morning Startup/Takeoff from Tromsø to Bergen After Snowfall

LN-WEB data-toggle=

Wideroe Embraer E190-E2 Winter Approach/Landing in Tromsø After Snowfall

LN-WEB data-toggle=

Wideroe Embraer E190-E2 Scenic Approach/Landing at Bergen from Tromsø

LN-WEB data-toggle=

Wideroe Embraer E190-E2 "Inaugural" Approach/Landing at Bergen from Liverpool

LN-WEB data-toggle=

Wideroe | LN-WEB | Embraer E190-E2 at Liverpool Airport | 16/09/2019 | Arrival

LN-WEB data-toggle=

Close-up | Wideroe | LN-WEB | Embraer E190-E2 at Liverpool Airport | 16/09/2019 | Departure

LN-WEB data-toggle=

Wideroe E190 LN-WEB @ Liverpool 16/9/2019

LN-WEB data-toggle=

✈ PW1000G Engine Howl | Widerøe Embraer 190 E2 Take off | London Southend Airport

LN-WEB data-toggle=

Widerøe Embraer E190-E2 Trondheim-Tromsø Safety Takeoff Inflight Landing

LN-WEB data-toggle=

Plane Spotting at Bergen Airport, Flesland | 17th August 2018

LN-WEB data-toggle=

Widerøe Embraer E190-E2 (LN-WEB) Alicante Rare!

LN-WEB data-toggle=

LN-WEB Wideroe Embraer E190-E2 taking off from Kjevik airport

LN-WEB data-toggle=

Widerøe Embraer E190 E2 ( LN-WEB ) starting up and Taking off from Tromso Airport

LN-WEB data-toggle=

Wideroe E190-E2 LN-WEB takeoff #shorts

LN-WEB data-toggle=

Widerøe Embraer E190 E2 ( LN-WEB ) Taking off from Tromso Langenes Airport

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-08-12 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøe's Flyveselskap AS - MEL RIE 37 - 2022 LN-WEB
2022-07-20 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - Søknad om exemption LN-WEB
2022-07-20 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Embraer MMEL Revisjon 8 - 19 Nov 2021
2022-07-20 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - Exemption under article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 for extension of MEL
2022-07-14 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøe's Flyveselskap AS - MEL RIE - LN-WEB
2022-05-16 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     tilbakekall av søknad om endring av MTOW
2022-05-11 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     tilbakekall av søknad om endring av MTOW
2022-04-26 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     WF ARC Extension #1 - S/N 20010
2022-04-22 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Søknad om endring av Noise Certificate based on Changed MTOW
2022-03-09 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE 17 2022 - LN-WEB
2022-02-28 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE 15 2022 - LN-WEB
2022-02-19 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE LN-WEB
2021-12-20 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - RIE LN-WEB / LN-WDL
2021-12-20 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL - RIE - RIE LN-WEB / WDL
2021-11-13 Widerøe's Flyveselskap AS     MEL RIE 13_2021
2021-11-05 Widerøe's Flyveselskap AS     Vedtak om utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis som følge av endret motorkonfigurasjon
2021-10-06 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om endring av Noise Certificate based on Changed MTOW
2021-06-30 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL Rectification Interval Extention(RIE)
2021-04-27 Widerøe's Flyveselskap AS     S/N 19020010 - ARC
2020-07-14 Widerøe's Flyveselskap AS     Godkjenning One time variation fra Maintenance Program Embraer 190-E2, MRB-72-11-04-001
2020-07-10 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om engangsutvidelse av Maintenance Task MRB-72-11-04-001 -
2020-05-15 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension #2, - S/N 19020010
2020-04-29 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe - informasjon angående FDM på TCRF v2
2019-12-18 Gebyr     Widerøes Flyveselskap AS - gebyr Variation
2019-12-05 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om One time variation til MRB TASK 27-41-01-001
2019-12-05 Widerøe's Flyveselskap AS     Godkjenning One time variation fra Maintenance Program Embraer 190-E2
2019-07-12 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL Rectification Interval Extention 13-2019
2019-05-13 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter Extension No 1 av ARC - S/N 19020010
2019-04-01 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE
2019-01-07 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - LN-WEB RIE MEL 25-25
2018-11-29 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-WEB: Registrering av endring nr. 2 i pantobligasjon - effektueringsmelding
2018-11-29 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av påtegning nr. 2 til panterett i luftfartøy
2018-11-22 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Effektueringsmelding - Registrering av endring av pant
2018-11-22 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av påtegning til panterett i luftfartøy
2018-11-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Endringer nr. 2 i pantobligasjon
2018-11-09 Widerøe's Flyveselskap AS     MEL RIE 05/2018
2018-06-11 Widerøe's Flyveselskap AS     slettelsesattest fra Brasil
2018-06-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-05-24 Widerøe's Flyveselskap AS     RVSM approval LN-WEB.docx
2018-05-18 Widerøe's Flyveselskap AS     Mangler i øknad om Luftdyktighetsbevis
2018-05-18 Widerøe's Flyveselskap AS     Utstedelse av EASA Form 25 Ldb, EASA Form 45 støybevis og ARC 15a for nytt fly som importeres inn i EASA området fra Brasil
2018-05-18 Widerøe's Flyveselskap AS     Mangler i øknad om Luftdyktighetsbevis
2018-05-16 Widerøe's Flyveselskap AS     Slettelsesattest fra Brasil
2018-05-16 Widerøe's Flyveselskap AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging av nytt luftfartøy fra Brasil til Europa
2018-05-16 Widerøe's Flyveselskap AS     Registrering av luftfartøy
2018-05-16 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-WEB
2018-05-16 Widerøe's Flyveselskap AS     Registrering av heftelse
2018-05-15 WF Jets 2 B.V.     Aircraft Mortgage Deed
2018-05-14 Widerøe's Flyveselskap AS     Export Certificate of Airworthiness
2018-05-07 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om Permit to Fly - revidert dokumentasjon
2018-05-06 Widerøe's Flyveselskap AS     Innleieavtale
2018-04-30 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om Permit to Fly
2018-04-29 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2018-04-25 SJCampos-SP Brazil     Bill of sale
2018-04-16 Widerøe's Flyveselskap AS     søknad registrering av luftfartøy
2018-04-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-03-14 Widerøe's Flyveselskap AS     søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8
2018-03-12 Widerøe's Flyveselskap AS     søknad om dispensasjon fra BSL A
2017-08-17 Widerøes Flyveselskap AS   Tildeling av ICAO 24-bits code
2017-08-16 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om tildeling av ICAO 24-bits code
2017-05-26 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WEA, LN-WEB og SV Widerøe - reservasjon registreringsmerke E190 E2.msg
source: caa.no

More information: