LN-ODL

Agusta SpA
AW139

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: AW139
MSN: 31805
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2018
Max TO weight: 6800 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Vertical Aviation NO.2 Limited
Adress: Minerva House, 2nd Floor, Simmonscourt Road, Ballsbridge
4 DUBLIN
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-06-18
Owner verified
Vertical Aviation NO.2 Limited
2018-05-28
Aircraft Added
Vertical Aviation NO.2 Limited
2018-04-21
Aircraft added NKOM
Norsk Luftambulanse AS

More aircraft owned by Vertical Aviation NO.2 Limited

More aircraft operated by Norsk Luftambulanse AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-03-04 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Orientering om avsluttet ACAM tilsyn rapport 0003-5346
2022-03-01 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Tilbakemelding etter ACAM 0003-5346
2022-01-20 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak etter vurdering av plan for tiltak etter ACAM ramp rapport 0003-5346
2022-01-07 NORSK LUFTAMBULANSE AS     NORSK LUFTAMBULANSE AS - Tilbakemelding etter ACAM LN-ODL
2021-12-20 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Pålegg om tiltak etter ACAM ramp inspeksjon av rapport 0003-5346
2021-05-31 Svein Ystaas - Norsk Luftambulanse AS     ARC
2021-03-18 Norsk Luftambulanse AS     Vedtak etter fergeflyging med LN-ODL
2021-01-25 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - MEL RIE LN-ODL
2020-09-24 Norsk Luftambulanse AS     Luftdyktighet
2020-09-22 Norsk Luftambulanse AS     Luftdyktighet
2020-09-22 Norsk Luftambulanse AS     Luftdyktighet
2020-05-20 Norsk Luftambulanse AS     AW139 MSN 31805 - forlengelse av ARC
2020-03-04 Air Service Center     Response on your request - Minor change approval
2020-02-27 Air Service Center     Minor change approval - info request
2019-05-31 Norsk Luftambulanse AS     17/18701-16 - MSN 31805 - Forlengelse ARC
2019-05-20 Norsk Luftambulanse AS     MSN 31805 - Forlengelse ARC
2018-12-13 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-ODL og LN-ODM er unntatt PBN 0,3
2018-10-16 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     ARR rapport
2018-10-10 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     LN-ODL - Søknad om engangsgodkjennelse for utøvelse av vedlikehold
2018-07-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-06-19 Norsk Luftambulanse AS     oversendelse av korrigert registreringsbevis
2018-06-14 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     feil i utstedt registreringsbevis - AW139
2018-05-30 Norsk Luftambulanse AS     LN-ODL - AW139 SN 31805 / oversendelse av EASA Form 52
2018-05-29 Norsk Luftambulanse AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2018-05-28 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-ODL
2018-05-28 Norsk Luftambulanse AS     AW139 SN 31805 - Søknad om utstedelse av Luftdyktighets dokumenter - Komplementerende med Form 52 med mere
2018-05-28 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     Registrering av luftfartøy
2018-05-28 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     oversendelse av registreringsbevis
2018-05-27 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     Bill of Sale
2018-05-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Norsk Luftambulanse AS - Søknad om godkjenning av innleie - til orientering
2018-05-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     sletting av luftfartøy
2018-05-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Innleie av luftfartøy
2018-04-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2018-04-27 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjenning av innleie
2018-04-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2018-04-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Declaration of ownership and company
2018-04-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2018-04-09 Norsk Luftambulanse AS     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-03-08 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2017-12-07 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-11-27 Norsk Luftambulanse ATO   ICAO-24 bit address
2017-11-13 Norsk Luftambulanse ATO   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no