LN-ODL

Agusta SpA AW139

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: AW139
MSN: 31805
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2018 (6 years old)
Max TO weight: 6800 kg
ICAO Hex: 47838C
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Vertical Aviation NO.2 Limited
Adress: Minerva House, 2nd Floor, Simmonscourt Road, Ballsbridge
4 DUBLIN
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa

Aircraft event timeline

2018-06-18
Owner verified
Vertical Aviation NO.2 Limited
2018-05-28
Aircraft Added
Vertical Aviation NO.2 Limited
2018-04-21
Aircraft added NKOM
Norsk Luftambulanse AS

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

🟢
2024-02-23

DOC72

🟢
2024-02-21

DOC72

🟢
2024-02-20

DOC72

🟢
2024-02-19

DOC72

🟢
2024-02-19

DOC75

🟢
2024-02-18

DOC75

🟢
2024-02-17

DOC75

🟢
2024-02-09

DOC75

🟢
2024-02-07

DOC57

🟢
2024-02-06

DOC57

🟢
2024-02-06

DOC40

🟢
2024-02-05

DOC40

🟢
2024-02-04

DOC40

🟢
2024-02-02

DOC57

🟢
2024-02-02

DOC56

🟢
2024-01-31

DOC56

🟢
2024-01-28

DOC66

🟢
2024-01-27

DOC66

🟢
2024-01-26

DOC66

🟢
2024-01-26

DOC

🟢
2024-01-25

DOC

2024-01-24

DOC

2024-01-22

DOC54

2024-01-21

DOC54

2024-01-20

DOC54

2024-01-19

DOC54

2024-01-18

DOC33

2024-01-17

DOC33

2024-01-16

DOC33

2024-01-15

DOC33

2024-01-15

DOC57

2024-01-14

DOC57

2024-01-13

DOC57

2024-01-12

DOC57

2024-01-11

DOC57

2024-01-10

DOC57

2024-01-09

DOC11

2024-01-08

DOC11

2024-01-07

DOC11

2024-01-06

DOC11

2024-01-05

DOC11

2024-01-04

DOC11

2024-01-03

DOC11

2024-01-02

DOC11

2023-12-28

DOC56

2023-12-27

DOC56

2023-12-26

DOC56

2023-12-25

DOC56

2023-12-25

DOC57

2023-12-24

DOC57

2023-12-23

DOC57

2023-12-21

DOC74

2023-12-21

DOC57

2023-12-20

DOC74

2023-12-18

DOC74

2023-12-17

DOC74

2023-12-16

DOC74

2023-12-15

DOC74

2023-12-14

DOC74

2023-12-13

DOC74

2023-12-12

DOC74

2023-12-12

DOC49

2023-12-11

DOC49

2023-12-10

DOC49

2023-12-09

DOC49

2023-12-08

DOC49

2023-12-05

DOC49

2023-12-03

DOC56

2023-12-02

DOC

2023-12-01

DOC

2023-11-29

DOC

2023-11-28

DOC

2023-11-27

DOC

2023-11-26

DOC

2023-11-25

DOC

2023-11-24

DOC

2023-11-23

DOC56

2023-11-22

DOC56

2023-11-21

DOC56

2023-11-20

DOC56

2023-11-20

DOC48

2023-11-16

DOC48

2023-11-14

DOC48

2023-11-13

DOC48

2023-08-29

DOC49

2023-08-27

DOC48

2023-08-21

DOC64

2023-08-19

DOC72

2023-08-13

DOC66

2023-08-01

DOC54

2023-07-31

DOC54

2023-07-21

DOC33

2023-07-20

DOC33

2023-07-17

DOC60

2023-07-15

DOC60

2023-07-12

DOC60

2023-07-09

DOC48

2023-07-05

DOC48

2023-07-04

DOC48

2023-07-01

DOC64

2023-06-30

DOC64

2023-06-29

DOC64

2023-06-26

DOC64

2023-06-25

DOC33

2023-06-24

DOC33

2023-06-23

DOC33

2023-06-20

DOC33

2023-06-19

DOC72

2023-06-17

DOC72

2023-06-13

DOC72

2023-06-11

DOC64

2023-06-10

DOC64

2023-06-09

DOC64

2023-06-07

DOC64

2023-06-05

DOC64

2023-06-04

DOC68

2023-06-03

DOC68

2023-06-02

DOC68

2023-05-30

DOC68

2023-05-29

DOC68

2023-05-28

DOC33

2023-05-27

DOC33

2023-05-20

DOC60

2023-03-30

DOC33

2023-03-07

DOC64

2023-01-26

DOC66

2023-01-20

DOC72

2023-01-13

DOC48

2022-12-02

DOC33

2022-09-18

DOC72

2022-08-11

DOC66

2022-07-21

DOC72

2021-04-25

DOC60

2021-04-24

DOC60

2021-04-14

DOC71

2021-03-07

DOC68

2021-02-28

DOC60

2021-02-22

DOC68

2021-02-13

DOC55

2021-01-15

DOC77

2021-01-13

DOC77

2021-01-01

DOC77

2019-08-19

SAS1635

2019-07-24

SAS2695

2018-10-03

SAS49L

2018-08-23

SAS53P

More aircraft owned by Vertical Aviation NO.2 Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-03-04 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Orientering om avsluttet ACAM tilsyn rapport 0003-5346
2022-03-01 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Tilbakemelding etter ACAM 0003-5346
2022-01-20 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak etter vurdering av plan for tiltak etter ACAM ramp rapport 0003-5346
2022-01-07 NORSK LUFTAMBULANSE AS     NORSK LUFTAMBULANSE AS - Tilbakemelding etter ACAM LN-ODL
2021-12-20 NORSK LUFTAMBULANSE AS     Norsk Luftambulanse AS - Pålegg om tiltak etter ACAM ramp inspeksjon av rapport 0003-5346
2021-05-31 Svein Ystaas - Norsk Luftambulanse AS     ARC
2021-03-18 Norsk Luftambulanse AS     Vedtak etter fergeflyging med LN-ODL
2021-01-25 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - MEL RIE LN-ODL
2020-09-24 Norsk Luftambulanse AS     Luftdyktighet
2020-09-22 Norsk Luftambulanse AS     Luftdyktighet
2020-09-22 Norsk Luftambulanse AS     Luftdyktighet
2020-05-20 Norsk Luftambulanse AS     AW139 MSN 31805 - forlengelse av ARC
2020-03-04 Air Service Center     Response on your request - Minor change approval
2020-02-27 Air Service Center     Minor change approval - info request
2019-05-31 Norsk Luftambulanse AS     17/18701-16 - MSN 31805 - Forlengelse ARC
2019-05-20 Norsk Luftambulanse AS     MSN 31805 - Forlengelse ARC
2018-12-13 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-ODL og LN-ODM er unntatt PBN 0,3
2018-10-16 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     ARR rapport
2018-10-10 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     LN-ODL - Søknad om engangsgodkjennelse for utøvelse av vedlikehold
2018-07-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-06-19 Norsk Luftambulanse AS     oversendelse av korrigert registreringsbevis
2018-06-14 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     feil i utstedt registreringsbevis - AW139
2018-05-30 Norsk Luftambulanse AS     LN-ODL - AW139 SN 31805 / oversendelse av EASA Form 52
2018-05-29 Norsk Luftambulanse AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2018-05-28 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-ODL
2018-05-28 Norsk Luftambulanse AS     AW139 SN 31805 - Søknad om utstedelse av Luftdyktighets dokumenter - Komplementerende med Form 52 med mere
2018-05-28 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     Registrering av luftfartøy
2018-05-28 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     oversendelse av registreringsbevis
2018-05-27 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     Bill of Sale
2018-05-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Norsk Luftambulanse AS - Søknad om godkjenning av innleie - til orientering
2018-05-23 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     sletting av luftfartøy
2018-05-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Innleie av luftfartøy
2018-04-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2018-04-27 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjenning av innleie
2018-04-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2018-04-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Declaration of ownership and company
2018-04-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2018-04-09 Norsk Luftambulanse AS     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2018-03-08 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Leveringsplan nye helikoptre - justert oversikt
2017-12-07 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor   Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-11-27 Norsk Luftambulanse ATO   ICAO-24 bit address
2017-11-13 Norsk Luftambulanse ATO   Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: einnsyn.no