LN-TTA

The New Piper Aircraft, Inc PA-31-350

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-31-350
MSN: 31-8252076
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1982 (41 years old)
Max TO weight: 3342 kg
ICAO Hex: 4791C9
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Field Group AS
Adress: Drammensveien 260
0283 OSLO

source: caa

Aircraft event timeline

2023-02-15
Adress
Field Group AS
2018-12-03
Owner changed
TerraTec AS
2018-05-09
Owner verified
SG Finans AS
2018-04-26
Aircraft added NKOM
Blom Geomatics AS
2018-04-18
Aircraft Added
SG Finans AS

Related Youtube videos (2)

LN-TTA data-toggle=

Piper PA-31-350 Chieftain LN-TTA (ex finish air force pc-1 ex oh-paj) Teuge Airport 5 Maart 2022

LN-TTA data-toggle=

Innflyvning til Flesland bane 35 VFR med Coopilot ombord. Navajo Chieftain.

Callsigns and observed flights: (max 250 flights displayed)

2023-10-05

LED4

2023-09-29

LED4

2023-09-24

LED4

2023-09-13

LED4

2023-09-11

LED4

2023-09-08

LED4

2023-08-27

LED4

2023-08-26

LED4

2023-08-25

LED4

2023-08-24

LED4

2023-08-20

LED4

2023-08-19

LED4

2023-08-18

LED4

2023-08-17

LED4

2023-08-11

LED4

2023-07-14

LED4

2023-07-09

LED4

2023-07-08

LED4

2023-07-01

LED4

2023-06-30

LED4

2023-06-27

LED4

2023-06-26

LED4

2023-06-25

LED4

2023-06-24

LED4

2023-06-23

LED4

2023-06-17

LED4

2023-06-14

LED4

2023-06-13

LED4

2023-06-06

LED4

2023-06-05

LED4

2023-06-03

LED4

2023-06-02

LED4

2023-05-26

LED4

2023-05-05

LED4

2023-04-30

LED4

2023-04-28

LED4

2023-04-27

LED4

2023-04-13

LED4

2023-04-01

LED4

2023-03-29

LED4

2023-03-15

LED4

2023-01-03

LED4

2022-12-06

LED4

2022-11-12

LED4

2022-10-03

LED4

2022-09-11

LED4

2022-09-10

LED4

2022-09-09

LED4

2022-09-08

LED4

2022-09-06

LED4

2022-09-03

LED4

2022-09-02

LED4

2022-09-01

LED4

2022-08-31

LED4

2022-08-30

LED4

2022-08-29

LED4

2022-08-25

LED4

2022-08-24

LED4

2022-08-23

LED4

2022-08-22

LED4

2022-08-19

LED4

2022-08-18

LED4

2022-08-15

LED4

2022-08-14

LED4

2022-08-13

LED4

2022-08-05

LED4

2022-07-24

LED4

2022-07-22

LED4

2022-07-21

LED4

2022-07-08

LED4

2022-06-27

LED4

2022-06-26

LED4

2022-06-25

LED4

2022-06-24

LED4

2022-06-23

LED4

2022-06-20

LED4

2022-06-18

LED4

2022-06-13

LED4

2022-06-10

LED4

2022-06-09

LED4

2022-05-27

LED4

2022-05-25

LED4

2022-05-16

LED4

2022-05-15

LED4

2022-05-14

LED4

2022-05-13

LED4

2022-05-10

LED4

2022-05-09

LED4

2022-05-08

LED4

2022-05-06

LED4

2022-05-03

LED4

2022-04-21

LED4

2022-04-20

LED4

2022-04-19

LED4

2022-04-15

LED4

2022-04-11

LED4

2022-04-08

LED4

2022-04-05

LED4

2022-04-02

LED4

2022-03-18

LED4

2022-03-12

LED4

2022-03-11

LED4

2022-03-10

LED4

2022-03-09

LED4

2022-03-08

LED4

2022-03-07

LED4

2022-03-06

LED4

2022-03-05

LED4

2022-03-04

LED4

2022-03-03

LED4

2022-03-02

LED4

2022-02-25

LED4

2022-02-17

LED4

2021-11-10

LED4

2021-11-05

LED4

2021-10-11

LED4

2021-09-27

LED4

2021-09-25

LED4

2021-09-06

LED4

2021-09-04

LED4

2021-08-31

LED4

2021-08-29

LED4

2021-08-28

LED4

2021-08-27

LED4

2021-08-26

LED4

2021-08-25

LED4

2021-08-23

LED4

2021-08-22

LED4

2021-08-21

LED4

2021-08-18

LED4

2021-08-17

LED4

2021-08-11

LED4

2021-08-09

LED4

2021-08-07

LED4

2021-08-05

LED4

2021-07-22

LED4

2021-07-21

LED4

2021-07-19

LED4

2021-07-18

LED4

2021-07-17

LED4

2021-07-16

LED4

2021-07-15

LED4

2021-07-14

LED4

2021-07-13

LED4

2021-07-12

LED4

2021-07-11

LED4

2021-07-06

LED4

2021-07-05

LED4

2021-07-04

LED4

2021-07-03

LED4

2021-07-02

LED4

2021-07-01

LED4

2021-06-30

LED4

2021-06-29

LED4

2021-06-25

LED4

2021-06-23

LED4

2021-06-21

LED4

2021-06-20

LED4

2021-06-19

LED4

2021-06-18

LED4

2021-06-17

LED4

2021-06-16

LED4

2021-06-15

LED4

2021-06-13

LED4

2021-06-12

LED4

2021-06-09

LED4

2021-06-08

LED4

2021-06-06

LED4

2021-06-05

LED4

2021-06-02

LED4

2021-05-28

LED4

2021-05-21

LED4

2021-05-20

LED4

2021-05-19

LED4

2021-05-14

LED4

2021-04-28

LED4

2021-04-27

LED4

2021-04-26

LED4

2021-04-25

LED4

2021-04-24

LED4

2021-04-16

LED4

2021-04-14

LED4

2021-03-30

LED4

2021-03-24

LED4

2021-03-18

LED4

2021-03-17

LED4

2021-03-16

LED4

2020-10-12

LED4

2020-10-11

LED4

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-01-05 Field Group Aviation AS     ARC extension
2022-12-28 FIELD GROUP AS     Nytt registreringsbevis etter navneendring
2022-12-21 FIELD GROUP AVIATION AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-12-21 FIELD GROUP AVIATION AS     Epost med permanent tillatelse
2022-12-16 FIELD GROUP AVIATION AS     ber om ny tillatelse etter navneendring
2022-12-16 Field Group Aviation AS     Endring av firmanavn - Field Group AS - registreringsbevis
2022-01-06 BLOM AVIATION AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) EASA Form 15a
2021-12-21 AEROMECH AS     ARC
2021-11-17 Wiersholm AS     Registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2021-11-16 Wiersholm AS     Idera
2021-11-15 Wiersholm AS     Pantedokument
2021-11-15 Wiersholm AS     Registrering av panterett i luftfartøy
2021-11-08 Andreas Rabe     LN-TTA, -TTB, -TER, -NAB og svar på forespørsel om godkjennelse av pantedokumenter
2021-11-05 Wiersholm AS     Forespørsel om godkjennelse av pantedokumenter
2021-01-12 Blom Aviation AS     ARC extension
2020-01-16 Blom Aviation AS     ARC extension
2018-12-13 Blom Geomatics AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate - TTA20181213a
2018-12-10 Torulf Andersson     ARC Recommendation
2018-12-04 Terratec AS     registrering av eierskifte
2018-12-03 Tove Gjelsvik     eierskifte - effektueringsmelding
2018-11-19 SG Finans AS     Registrering av eierskifte - Flyskjøte
2018-07-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-04-27 Blom Geomatics AS Flyavdelingen     Validering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2018-04-27 Blom Geomatics AS     ARC
2018-04-26 Jarle Espen Stang     søknad om AMP med vedlegg
2018-04-26 Blom Geomatics AS     Blom Geomatics AS - vedlegg til søknad om AMP - LN-TTA og LN-TTB
2018-04-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-TTA- kopi av midlertidig tillatelse
2018-04-24 Blom Geomatics AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2018-04-20 Blom Geomatics AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2018-04-20 Blom Geomatics AS     Søknad om godkjenning av AMP
2018-04-19 Terratec AS     LN-TTA - oversendelse registreringsbevis
2018-04-18 Terratec AS     slettelsesattest fra Trafi
2018-04-18 SG Finans AS (1)     registrering av luftfartøy
2018-04-16 SG Equipment Finance     registrering av luftfartøy
2018-04-13 Vegard Stillingen     Tildeling av 24 bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2018-04-13 Vegard Stillingen     LN-TTA og LN-TTB ICAO 24-bit adresse
2018-04-13 Vegard Stillingen     Tildeling av 24 bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2018-04-13 Vegard Stillingen     LN-TTA og LN-TTB ICAO 24-bit adresse
2018-04-11 Kari Katainen Konekorhonen Oy     Bill of Sale
source: einnsyn.no

More information: