LN-TTB

The New Piper Aircraft, Inc PA-31-350

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-31-350
MSN: 31-8252077
Airworthiness Category: Normal Category
Production year: 1982 (41 years old)
Max TO weight: 3342 kg
ICAO Hex: 479173
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Field Group AS
Adress: Drammensveien 260
0283 OSLO

source: caa

Aircraft event timeline

2023-02-15
Adress
Field Group AS
2018-12-03
Owner changed
TerraTec AS
2018-05-09
Owner verified
SG Finans AS
2018-04-26
Aircraft added NKOM
Blom Geomatics AS
2018-04-18
Aircraft Added
SG Finans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-01-04 Field Group Aviation AS     ARC extension
2022-12-28 FIELD GROUP AS     Nytt registreringsbevis etter navneendring
2022-12-21 FIELD GROUP AVIATION AS     Epost med permanent tillatelse
2022-12-21 FIELD GROUP AVIATION AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-12-16 FIELD GROUP AVIATION AS     endring av?operatør
2022-12-16 FIELD GROUP AS     Endring i registreringsbevis
2022-01-11 BLOM AVIATION AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) EASA Form 15a
2021-12-21 Sofia Pettersson     Rekommendation
2021-11-17 Wiersholm AS     Registrering av ugjenkallelig fullmakt (IDERA)
2021-11-16 Wiersholm AS     Registrering av panterett i luftfartøy
2021-11-16 Wiersholm AS     Idera
2021-11-15 Wiersholm AS     Pantedokument
2021-11-05 Wiersholm AS     Forespørsel om godkjennelse av pantedokumenter
2021-01-12 Blom Aviation AS     ARC extension
2020-02-20 Norrønafly-Rakkestad AS     18/06528-14 - Motorjournal for godkjennelse
2020-02-12 Norrønafly-Rakkestad AS     Motorjournal for godkjennelse
2020-01-16 Blom Aviation AS     ARC extension
2018-12-13 Blom Geomatics AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate - TTB20181213a
2018-12-10 Torulf Andersson     ARC Recommendation
2018-12-04 Terratec AS     registrering av eierskifte
2018-12-03 Tove Gjelsvik     eierskifte - effektueringsmelding
2018-11-19 SG Finans AS     Registrering av eierskifte - Flyskjøte
2018-07-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-04-27 Blom Geomatics AS     ARC
2018-04-27 Blom Geomatics AS Flyavdelingen     Validering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2018-04-26 Blom Geomatics AS     Blom Geomatics AS - vedlegg til søknad om AMP - LN-TTA og LN-TTB
2018-04-26 Jarle Espen Stang     søknad om AMP med vedlegg
2018-04-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-04-24 Blom Geomatics AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2018-04-20 Blom Geomatics AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2018-04-20 Blom Geomatics AS     Søknad om godkjenning av AMP
2018-04-19 SG Finans AS     registrering av luftfartøy
2018-04-19 Terratec AS     oversendelse registreringsbevis
2018-04-13 Vegard Stillingen     LN-TTA og LN-TTB ICAO 24-bit adresse
2018-04-13 Vegard Stillingen     LN-TTA og LN-TTB ICAO 24-bit adresse
source: einnsyn.no

More information: