LN-OFL

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8539
Engines: 1
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS
Organization number: 980313360
Adress: Trondheim Lufthavn, Værnes
7502 STJØRDAL
Norge
Fax: +47 74 82 76 25
Phone: +47 48 31 30 00
Radio License. Number: 6231
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Skjolden Cruisekai AS
Adress: Egge Gård
3514 HØNEFOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-06-18
Owner verified
Skjolden Cruisekai AS
2018-05-11
Aircraft Added
Skjolden Cruisekai AS
2018-05-05
Aircraft added NKOM
Helitrans AS

Installed radio equipment

ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-30 European Aviation Safety Agency     AS350B3 - EASA - Notification regarding possible safety issue - Airworthiness
2019-04-22 Helitrans AS     ARC - 1.st Extension
2018-06-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-05-25 Helitrans AS     Utstedelse av korrigert EASA Form 25, 45 og 15a pga forbytting av serienummer mellom helikopter og motor
2018-05-15 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25 lLdb, EASA Form 45 støybevis og ARC EASA Form 15a for fabrikknytt AS350B3 helikopter importert fra Frankrike
2018-05-15 Helitrans AS     ACTT LN-OFL Flytid ved registrering
2018-05-15 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OFL
2018-05-14 Helitrans AS     Oversendelse av registreringsbevis
2018-05-14 SG Finans AS     Registrering av heftelse
2018-05-14 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy
2018-05-11 Østnes Helicopters     Effektueringsmelding
2018-05-08 Helitrans AS     Søknad om luftdyktighetsbeviser
2018-05-08 Helitrans AS     Søknad om godkjenning av innleie og flåteutvidelse LN-OFL
2018-05-08 Østnes Helicopters     vedrørende registrering av luftfartøy
2018-05-08 Østnes Aero     Søknad om Registrering, (AS350B3e sn 8539)
2018-05-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OFL- kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2018-04-30 SG Finans AS     registrering av IDERA
2018-01-25 Helitrans AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S transponder
2018-01-24 Helitrans AS     Anmodning om 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S transponder
2018-01-24 Helitrans AS   LN-OFL, søknad om reservasjon av registreringsmerke
2018-01-24 Helitrans AS   LN-OFL, Reservering av registreringsmerke
source: caa.no