LN-OFL

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8539
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skjolden Invest AS
Adress: Egge Gaard
3514 HØNEFOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-10-04
Owner changed
Skjolden Invest AS
2018-06-18
Owner verified
Skjolden Cruisekai AS
2018-05-11
Aircraft Added
Skjolden Cruisekai AS
2018-05-05
Aircraft added NKOM
Helitrans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-10-09 Skjolden Invest AS     LN-OFL, -OFM, -OFO, -OFT, -OFV, -OPD, -OPE, -OPJ, -OPK, -OZC, -OFU - Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon.
2019-10-03 Oddvar Røysi     Melding om fusjon Skjolden Cruisekai / Skjolden Invest
2019-04-30 European Aviation Safety Agency     AS350B3 - EASA - Notification regarding possible safety issue - Airworthiness
2019-04-22 Helitrans AS     ARC - 1.st Extension
2018-06-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-05-25 Helitrans AS     Utstedelse av korrigert EASA Form 25, 45 og 15a pga forbytting av serienummer mellom helikopter og motor
2018-05-15 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25 lLdb, EASA Form 45 støybevis og ARC EASA Form 15a for fabrikknytt AS350B3 helikopter importert fra Frankrike
2018-05-15 Helitrans AS     ACTT LN-OFL Flytid ved registrering
2018-05-15 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OFL
2018-05-14 Helitrans AS     Oversendelse av registreringsbevis
2018-05-14 SG Finans AS     Registrering av heftelse
2018-05-14 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy
2018-05-11 Østnes Helicopters     Effektueringsmelding
2018-05-08 Helitrans AS     Søknad om luftdyktighetsbeviser
2018-05-08 Helitrans AS     Søknad om godkjenning av innleie og flåteutvidelse LN-OFL
2018-05-08 Østnes Helicopters     vedrørende registrering av luftfartøy
2018-05-08 Østnes Aero     Søknad om Registrering, (AS350B3e sn 8539)
2018-05-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OFL- kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2018-04-30 SG Finans AS     registrering av IDERA
2018-01-25 Helitrans AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S transponder
2018-01-24 Helitrans AS     Anmodning om 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S transponder
2018-01-24 Helitrans AS   LN-OFL, søknad om reservasjon av registreringsmerke
2018-01-24 Helitrans AS   LN-OFL, Reservering av registreringsmerke
source: caa.no

More information: