LN-OIE

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920166
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2013
Max TO weight: 12020 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Aircraft MSN 920166 Trust
Adress: c/o Wilmington Trust Company, 1100 North Market Street,
. DELAWARE 19890-1605
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-05-08
Aircraft Added
Aircraft MSN 920166 Trust

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-01-26 BRISTOW NORWAY AS     Issuance of EASA Form 15b issue 6
2021-01-15 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920166
2020-01-22 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920166
2019-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bristow Norway AS - Endring i innleieavtale - LN-OIE
2019-01-25 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OIE20190125a
2019-01-02 Bristow Norway AS     LN-OIE - Utstedelse av nytt registreringsbevis
2018-12-21 Bristow Helicopters Ltd     Sikorsky S92A, Reg S/N 920166.
2018-12-21 Bristow Norway AS     LN-OIE - Feil dato i utstedt registreringsbevis
2018-12-10 Nataliya Kovalevska     LN-OIE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-09-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-05-09 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15b
2018-05-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av luftfartøy
2018-05-09 Bristow Norway AS     Oversendelse av registreringsbevis
2018-05-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av heftelser
2018-05-08 CAA UK - Civil Aviation Authority     Slettelsesattest fra CAA UK - G-MCGA SIKORSKY S-92A S/N 920166
2018-05-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OIE - Effektueringsmelding
2018-05-08 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OIE
2018-05-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OIE - Effektueringsmelding pant/IDERA
2018-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OIE - innleie av luftfartøy
2018-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     Legal opinion om eierskap og declaration of ownership
2018-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2018-05-02 Bristow Norway AS     Bristow Norway - Innleie LN-OIE bekreftelse på utrustning
2018-04-30 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår og godkjenning
2018-04-27 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår og godkjenning av innleie
2018-04-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Legal opinion om eierskap og declaration of ownership and company
2018-04-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår og godkjenning av innleie
2018-04-13 Bristow Norway AS     Application for issuance of CofA, Noise certificate and ARC-validation
2018-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2018-03-23 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2018-01-29 Bristow Norway AS     Original ARC
2017-10-30 Bristow Norway AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2017-10-24 Bristow Norway AS   Anmodning om 24-bits ICAO kode
source: caa.no