LN-JON

(EX) PROGRESSIVE AERODYNE
SEAREY

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: (EX) PROGRESSIVE AERODYNE
Model: SEAREY
MSN: 1DK337C
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Palmstrøm Jon
Adress: Nedre Klokkersundvegen 55
6015 ÅLESUND
Progressive Aerodyne Inc

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-06-29
Aircraft Added
Palmstrøm Jon

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-08-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-08-06 Jon Palmstrøm     nytt registreringsbevis
2018-08-06 Jon Palmstrøm     nytt registreringsbevis pga. feil i serienr.
2018-07-05 Jon Palmstrøm     registrering av luftfartøy
2018-06-13 Jon Palmstrøm     søknad registrering av luftfartøy
2018-06-13 Jon Palmstrøm     egenerklæring som eier av luftfartøy
2018-06-07 Jon Palmstrøm     forlengelse av reservasjon av registreringsmerke
2018-06-06 Jon Palmstrøm     Søknad om forlengelse av reservasjon
2018-04-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-12-06 Jon Palmstrøm   Vedtak om dispensasjon fra BSL A 1-8 - størrelse på registreringsbokstaver
2017-12-04 Jon Palmstrøm   Dispensasjon fra bokstavhøyde på registreringsnummer - Illustrasjon
2017-12-01 Jon Palmstrøm   Dispensasjon fra bokstavhøyde på registreringsnummer
2017-04-19 Anna-Lena Reber   LN-JON- kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
source: caa.no

More information: