LN-BSA

Hawker Beechcraft Corporation
B200GT

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200GT
MSN: BY-311
Engines: 2
Weight: 6087
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Babcock Scandinavian AirAmbulance AS
Organization number: 916059116
Adress: Rådhusgata 3
9008 TROMSØ
Norge
Phone: +47 92406596
Radio License. Number: 6476
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Iris Aviation Leasing Limited
Adress: 70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-09-27
Owner verified
Iris Aviation Leasing Limited
2018-08-25
Aircraft added NKOM
Babcock Scandinavian AirAmbulance AS
2018-08-24
Aircraft Added
Iris Aviation Leasing Limited

Installed radio equipment

VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Weather Radar X band
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-07-09 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     ARC 15a etter anbefaling fra ARS
2019-07-02 Sundt Air AS     ARC Review
2019-06-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-29 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     Babcock Scandinavian AirAmbulance AS - RVSM LN-BSA
2019-05-26 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     Variation - AMP
2019-05-26 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     CAM ansvar NO.MG.0054
2019-05-24 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     Babcock Scandinavian AirAmbulance AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-BSA
2019-05-20 Babcock Scandinavian AirAmbulance, Babcock International Group     Babcock Scandinavian AirAmbulance - RVSM BSAA flåte - LN-BSJ
2019-05-15 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     Babcock Scandinavian AirAmbulance AS - Flåteendring - AOC - LN-BSJ
2019-05-15 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     Babcock Scandinavian AirAmbulance-Norway AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-BSA
2019-03-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2019-01-22 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     Kommentar og Tilbakemelding på søknad PtF
2019-01-22 Babcock Scandinavian AirAmbulance AB     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflygning fra Dubendorf til Chester
2019-01-21 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     Tilbakemelding på søknad PtF
2019-01-21 Ulf Tenggren     Svar på Tilbakemelding på søknad PtF
2019-01-16 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     Ansökan om Permit to fly med giltighet från 25.01.2018
2018-11-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-BSA- kopi av midlertidig tillatelse
2018-08-31 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     Oversendelse av registreringsbevis
2018-08-31 Arntzen de Besche Advokatfirma     bekreftelse på eierskap for registrering
2018-08-31 Arntzen de Besche Advokatfirma     Registrering av luftfartøy
2018-08-24 Arntzen de Besche Advokatfirma     kopi av dokumenter - Registrering
2018-08-24 Arntzen de Besche Advokatfirma     kopi av dokumenter til Luftfartøyregisteret
2018-08-24 Arntzen de Besche Advokatfirma     registrering av heftelser
2018-08-23 Babcock Scandinavian AirAmbulance, Babcock International Group     søknad om luftdyktighetsbevis
2018-08-23 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a
2018-08-23 Utenriksdepartementet     midlertidig registrert i utlandet
2018-08-22 Textron Aviation Inc     registrering av luftfartøy
2018-08-17 Arntzen de Besche Advokatfirma     kopi av dokumenter til Luftfartøyregisteret
2018-08-17 Arntzen de Besche Advokatfirma     registrering av IDERA
2018-08-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2018-08-14 Aviation Engineering AS     AMP
2018-08-14 Aviation Engineering AS     CAM Contract
2018-08-10 Aviation Engineering AS     Avklaring med hensyn til leaseavtale og registrering for LN-BSA (BY-311)
2018-08-09 Aviation Engineering AS     Tilbakemelding på LEASE AGREEMENT - LN-BSA (BY-311) - feil adresse på operatør
2018-08-08 Aviation Engineering AS     LEASE AGREEMENT
2018-07-06 Arntzen de Besche Advokatfirma     Søknad om midlertidig registrering
2018-06-29 Babcock Scandinavian AirAmbulance AS     LN-BSA Tildeling av ICAO kode
2018-06-26 Babcock Scandinavian AirAmbulance, Babcock International Group     Søknad om luftdyktighetsbevis
2018-06-25 Babcock Scandinavian AirAmbulance, Babcock International Group     opplysninger om 24Bit ICAO hex koder
2018-01-19 Babcock Scandinavian Air Ambulance AS   LN-BSA, -BSB, -BSC, -BSD, -BSE, -BSF, -BSG, -BSH, -BSI, -BSJ - Reservasjon av registreringsmerker
2018-01-18 Babcock Scandinavian Air Ambulance AS   LN-BSA, -BSB, -BSC, -BSD, -BSE, -BSF, -BSG, -BSH, -BSI, -BSJ - Søknad om reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no