LN-LNV

Boeing Commercial Airplane Group
787-9

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 787-9
MSN: 63312
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: AAA B787 1 Limited
Adress: c/o Walkers Fiduciary Limited
Cayman Corporate Centre
27 Hospital Road, George Town
Grand Cayman, KY1-9008, Cayman
Islands

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-09-27
Owner verified
AAA B787 1 Limited
2018-08-25
Aircraft added NKOM
Norwegian Air Shuttle ASA
2018-08-14
Aircraft Added
AAA B787 1 Limited

Related Youtube videos

LN-LNV data-toggle=

Norwegian Air Shuttle Boeing 787-9 Dreamliner (LN-LNV) landing MCO

LN-LNV data-toggle=

Norwegian Boeing 787-9 Dreamliner (LN-LNV) takeoff CPH

More aircraft owned by AAA B787 1 Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-10-31 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 1st Extension
2019-04-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Vedtak om utstedelse av oppdatert EASA Form 45 pga endring av motorkonfigurasjon til Trent 1000-J2 i begge posisjoner
2019-04-12 Norwegian Air Shuttle ASA     LN-LNV (MSN63312) - Request for new Noise Certificate
2018-11-12 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC queries - Updated AD list With missing ADs
2018-11-12 Norwegian Air Shuttle ASA     Vedtak om utstedelse av ARC 15a LNV20181108a basert på anbefaling fra selskapets Subpart I organisasjon
2018-11-09 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC Queries regarding AD 2018-17-03 and -12-06
2018-10-22 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC recommendation 2 of 2
2018-10-22 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC recommendation 1 of 2
2018-10-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-10-02 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av oppdatert støybevis pga motorbytte til Intermix konfigurasjon Trent J2 og J3
2018-10-01 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om oppdatert støybevis pga motorbytte
2018-08-30 Norwegian Air Shuttle ASA     Vedtak om validering av ARC 15a for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Storbritannia
2018-08-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av luftfartøy
2018-08-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av heftelser
2018-08-15 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 25, Form 45 for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Storbritannia
2018-08-14 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-LNV
2018-08-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Bekreftelse av eierskap til luftfartøy
2018-08-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie for luftfartøy med MSN 63312 (tidligere UK kjenningsmerke G-CKNY og nytt norsk kjenningsmerke
2018-08-13 RegAircraft     slettelsesattest fra UK - G-CKNY - S/N 63312
2018-08-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Effektueringsmelding registrering
2018-08-13 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektueringsmelding registrering av pant / IDERA
2018-08-07 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Signert innleie sub-lease-LN-LNV
2018-08-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2018-08-03 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering - Apostille
2018-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2018-07-31 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis for luftfartøy G-CKNY som overføres fra EASA medlem Storbritannia
2018-07-30 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av innleie for luftfartøy med MSN 63312 (tidligere UK kjenningsmerke G-CKNY og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNV)
2018-06-27 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2018-06-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering av luftfartøy - Declaration regarding ownership of an aircraft
2018-06-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2018-01-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Forlengelse innleie for B787-9 280118
source: caa.no

More information: