LN-LNT

Boeing Commercial Airplane Group
787-9

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 787-9
MSN: 38774
source: caa.no

Owner/Operator Details


This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Norwegian Air Shuttle ASA
Adress: Teknisk avdeling /Tech. Publications Postboks 115
1330 FORNEBU

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-09-13
Aircraft added NKOM
Norwegian Air Shuttle ASA

Related Youtube videos

LN-LNT data-toggle=

Norwegian Boeing 787-900 Dreamliner LN-LNT Taxing Madrid Barajas LEMD

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-08-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Vedtak om utstedelse av ARC 15a basert på ARC Recommendation
2019-08-15 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC recommendation 2 of 2
2019-08-15 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC recommendation 1 of 2
2019-08-05 Norwegian Air Shuttle ASA     Delayed submittal for AR-inspection documents
2019-07-16 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis pga. endring av motorkonfigurasjon
2019-07-15 Norwegian Air Shuttle ASA     Vedrørende ARC
2019-07-12 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian 787-9 Aircraft - MSN38774 - Request for new Noise Certificate
2019-07-01 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC
2018-10-25 Norwegian Air Shuttle ASA     Vedtak om validering av ARC 15a 069421/001/001
2018-10-24 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC Validation Request
2018-10-09 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - RVSM approval LN-LNT
2018-09-13 Norwegian Air Shuttle ASA     registrering av luftfartøy
2018-09-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-09-10 CAA UK - Civil Aviation Authority     sletting av luftfartøy
2018-09-10 Norwegian Air Shuttle ASA     Vedtak om utstedelse av Ldb EASA Form 25 og Støybevis Form 45 15a for brukt luftfartøy overført fra EASA medlem Storbritannia
2018-09-10 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     bekreftelse av eierskap til luftfartøy
2018-09-10 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-LNT
2018-09-07 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis (Ex. G-CKLZ) - Overføring fra britisk register
2018-08-29 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Signerte innleieavtaler - Søknad om godkjenning av innleie for luftfartøy med MSN 38774 (tidligere UK kjenningsmerke G-CKLZ, og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNT)
2018-08-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Registrering
2018-08-07 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjenning av innleie for luftfartøy med MSN 38774 (tidligere UK kjenningsmerke G-CKLZ, og nytt norsk kjenningsmerke LN-LNT)
2018-08-07 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-LNT (MSN 38774) - informasjon om at registrering forventes primo september 2018
2018-07-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2018-07-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     registrering av luftfartøy
2018-01-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Forlengelse innleie for B787-9 280118
2018-01-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om reservasjon av registreringsmerker
2018-01-08 Norwegian Air Shuttle ASA   Reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no