LN-NSM

Textron Aviation Inc.
680A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Textron Aviation Inc.
Model: 680A
MSN: 680A0140
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Textron Aviation Inc.
Adress: One Cessna Boulevard
Wichita
Kansas 67215, USA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-08-30
Aircraft Added
Textron Aviation Inc.

More aircraft owned by Textron Aviation Inc.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-09-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-NSM- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-08-31 Sundt Air AS     Oversendelse av registreringsbevis
2018-08-31 Advokatfirmaet Arktis AS     Registrering av luftfartøy
2018-08-30 Advokatfirmaet Arktis AS     bekreftelse på eierskap
2018-08-30 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-NSM
2018-08-30 Advokatfirmaet Arktis AS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2018-08-28 Advokatfirmaet Arktis AS     Registrering av luftfartøy
2018-08-14 FAA     slettelsesattest fra USA
2018-08-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-08-02 Textron Aviation     Svar - Model 680A Delivery to Norway
2018-08-01 Sundt Air AS     Innleieavtale mellom Textron Aviation Inc. og Sundt Air AS
2018-05-23 Sundt Air AS     Sundt Air AS- Vedlikeholdsprogram 680A Latitude LN-NSM og LN-SUA
2018-05-16 Sundt Air AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2018-05-03 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av AMP for C680A Latitude - LN-NSM og LN-SUA
2018-04-06 Kai Johnny Meyer-Nilsen     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2018-04-04 Sundt Air AS     LN-NSM, søknad om reservasjon av registreringsmerke
2018-04-04 Sundt Air AS     LN-NSM, Reservasjon av registreringsmerke
2018-04-04 Kai Johnny Meyer-Nilsen     ICAO 24BIT ID Kode
source: caa.no