LN-BKF

Boeing Commercial Airplane Group
737 MAX 8

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737 MAX 8
MSN: 63971
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: AAA MAX 4 Limited
Adress: c/o Walkers Fiduciary Limited
Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road
George Town, Grand Cayman KY1-9008
Caymand Island

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-11-04
Aircraft Deleted
AAA MAX 4 Limited
2019-03-30
Owner verified
AAA MAX 4 Limited
2018-12-18
Aircraft Added
AAA MAX 4 Limited
2018-10-04
Aircraft added NKOM
Norwegian Air Norway AS

Related Youtube videos

LN-BKF data-toggle=

Norwegian 737max takeoff from dublin/LN-MAX

LN-BKF data-toggle=

Norwegian Boeing 737 Max landing at Newburgh/LN-MAX

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-01-10 Norwegian Air Norway AS     Norwegian Air Norway - RVSM godkjenning LN-BKF
2019-01-10 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA RVSM godkjenning- LN-BKF
2019-01-08 Norwegian Air Norway AS     Norwegian Air Norway - RVSM LN-BKF
2019-01-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian - Record of approval to operate in EUR RVSM airspace - LN-BKF
2019-01-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-12-20 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Registrering av luftfartøy
2018-12-20 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Registrering av heftelser
2018-12-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS for LN-BKF fra 19.12.2018-19.12.2019
2018-12-19 Norwegian Air Norway AS     Norwegian Air Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-BKF
2018-12-18 Norwegian Air Shuttle ASA     Original Export CofA
2018-12-18 Norwegian Air Shuttle ASA     Bill of Sale
2018-12-18 Norwegian Air Shuttle ASA     FAA Non-registration letter for 1A315
2018-12-18 Norwegian Air Norway AS     Utstedelse av EASA Form 25 Ldb, EASA Form 45 støybevis og ARC 15a for nytt fly som importeres inn i EASA området fra U.S.A.
2018-12-18 Norwegian Air Shuttle ASA     Midlertidig registrert - utenriksstasjon
2018-12-13 Norwegian Air Shuttle ASA     Digitale Leveransedokumenter
2018-12-12 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Norwegian Air Norway AS - LN-BKF (MSN 63971) - Søknad om godkjenning innleie, wetlease og flåteutvidelse
2018-12-12 Norwegian Air Shuttle ASA     Revidert JAR Compliance Checklist og EASA Air Ops Checklist for MSN 63971
2018-12-12 Norwegian Air Shuttle ASA     JAR Compliance Checklist og EASA Air Ops Checklist for MSN 63971
2018-12-11 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Signerte avtaler - innleie, wetlease og flåteutvidelse
2018-12-11 Norwegian Air Shuttle ASA     Første veierapport
2018-12-11 Norwegian Air Shuttle ASA     Digitale Leveransedokumenter
2018-12-11 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Oversendelse av pantobligasjon og IDERA til registrering
2018-12-06 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Oversendelse av Officer's certificate for AAA Max 4 Limited
2018-11-29 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-BKF (MSN 63971) - Søknad om godkjenning innleie, wetlease og flåteutvidelse SVW-MATTERS.FID517595
2018-11-23 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-BKF (MSN 63971) - Søknad om godkjenning innleie og flåteutvidelse SVW-MATTERS.FID517595
2018-11-23 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     (MSN 63971) - Søknad om godkjenning innleie og flåteutvidelse
2018-11-13 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2018-11-13 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     Søknad om midlertidig registrering av luftfartøy i utlandet
2018-11-13 Utenriksdepartementet     Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2018-11-12 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetskrav
2018-10-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2018-09-10 Norwegian Air Shuttle ASA     CofA Application - søknad om luftdyktighetsbevis
2018-05-30 Norwegian Air Shuttle ASA     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
2018-05-30 Norwegian Air Shuttle ASA     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode S transponder
source: caa.no

More information: