LN-VAR

Boeing Airplane Company
BOEING A75N1

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE



Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Airplane Company
Model: BOEING A75N1
MSN: 75-7073
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Dale Håvard
Adress: Vågene Kim-Andrè Erstadvegen 116 A 5911 ALVERSUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-12-18
Aircraft Added
Dale Håvard
Vågene Kim-Andrè

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-04 Håvard Dale     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2021-05-30 Håvard Dale     VR-2020
2021-05-10 Håvard Dale     Søknad om Dispensasjon fra BSL B 2-3 §6 (2)c
2021-05-06 SkyFalk AS     Søknad om dispensasjon BSL B 2-3
2021-04-22 Håvard Dale     Søknad om dispensasjon
2021-04-20 SkyFalk AS     Søknad om dispensasjon fra BSL B 2-3
2020-06-04 Håvard Dale     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-06-02 SkyFalk AS     Vedlikeholdsrapport VR 2020
2020-03-14 SkyFalk AS     Søknad om dispensasjon fra BSL 2-3
2019-06-25 Håvard Dale     Støybevis?
2019-05-29 Håvard Dale     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-05-28 Håvard Dale     Noise bevis
2019-05-28 Håvard Dale     Decibel liste Stearman
2019-05-24 Håvard Dale     Annual 2019
2019-05-09 Håvard Dale     vedlikeholdsrapport
2019-05-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-04-30 Internal Document     Notat - Avskjermet
2019-04-30 Internal Document     Saksforberedelse - Avskjermet
source: caa.no

More information: