LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L1
MSN: 9002
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2001
Max TO weight: 8600 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Knut Axel Ugland Holding AS
Adress: Postboks 1002
4884 GRIMSTAD
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-05-06
Owner verified
Knut Axel Ugland Holding AS
2019-04-11
Aircraft Added
Knut Axel Ugland Holding AS
2019-04-01
Aircraft added NKOM
CHC Helikopter Service AS

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-22 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     søknad om forlenget innleie
2022-03-10 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Airworthiness Review Certificate for Airbus Helicopters AS 332 L1, LN-OPL, S/N 9002
2022-02-18 Lewis John Eaton     MEL RIE LN-OPL Homer MEL D.
2021-12-03 CHC Helikopter Service AS     Søknad om Permit to Fly for overflyging fra BNN til KSU for bytte av ADC og Altimeter Indicator
2021-12-03 CHC Helikopter Service AS     EASA Form 37/18b for Permit to Fly Application
2021-12-03 Lewis John Eaton     2021-281 - Søknad om Permit to Fly
2021-12-03 CHC Helikopter Service AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra BNN til KSU for bytte av ADC og Altimeter Indicator
2021-03-09 CHC Helikopter Service AS     Airworthiness Review Certificate for AS 332 L1
2020-03-09 CHC Helikopter Service AS     OBS Airworthiness Review Report for recommendation AS332 L1 S/N 9002 Registrering LN-OPL vedlegg 1
2020-03-09 CHC Helikopter Service AS     OBS Airworthiness Review Report for recommendation AS332 L1 S/N 9002 Registrering LN-OPL vedlegg 2
2020-03-09 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 15a ARC basert på Recommendation fra Subpart I organisasjon
2020-03-09 CHC Helikopter Service AS     Airworthiness Review Report for recommendation AS332 L1 S/N 9002
2020-01-31 Heli-One (Norway) AS     LN-OPL - Permit to Fly for (s/n 9002)
2020-01-27 CHC Helikopter Service AS     Epost med permanent tillatelse
2020-01-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-01-27 CHC Helikopter Service AS     permanent tillatelse og følgebrev
2020-01-22 Heli-One (Norway) AS     Permit to Fly (s/n 9002)
2020-01-20 CHC Helikopter Service AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-10-31 CHC Helikopter Service AS     Epost med midlertidig tillatelse
2019-10-31 CHC Helikopter Service AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-10-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OPL- kopi av midlertidig tillatelse
2019-10-30 CHC Helikopter Service AS     søknad om forlengelse av tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2019-09-24 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Tillatelse iht. BSL D 2-3 § 13 til å benytte LN-OPL til offshoreflyging selv om kravene i BSL D 2-3 § 7 ikke er oppfylt
2019-09-03 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om unntak på utstyr - LN-OPL
2019-07-25 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Rettet vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OPL
2019-07-25 Edita Ramadani     Svar på spørsmål vedr. innleieavtale
2019-07-23 Wiersholm AS     spørsmål vedr. innleieavtale
2019-06-12 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2019-05-13 CHC Helikopter Service AS     Søknad - nytt sett av originaldokumenter S/N 9002, re. vedtak om utstedelse av luftdyktighetspapirer av 24.04.2019
2019-05-10 CHC Helikopter Service AS     Manglende originaldokumenter - vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LDB, Form 45 støybevis og validering av ARC Form 15b for brukt helikopter overført fra EASA medlem Island
2019-05-09 CHC Helikopter Service AS     ngående vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LDB etc.
2019-05-07 CHC Helikopter Service AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LDB, Form 45 støybevis og validering av ARC Form 15b for brukt helikopter overført fra EASA medlem Island
2019-04-24 CHC Helikopter Service AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 25 LDB, Form 45 støybevis og validering av ARC Form 15b for brukt helikopter overført fra EASA medlem Island
2019-04-11 Icelandic Civil Aviation Administration     Slettelsesattest fra Island
2019-04-11 Icelandic Transport Authority     deregistration
2019-04-11 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OPL
2019-04-11 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Registrering av heftelse
2019-04-11 Wiersholm AS     Registrering av luftfartøy
2019-04-04 Wiersholm AS     status
2019-04-04 Wiersholm AS     Vedrørende registrering
2019-04-01 CHC Helikopter Service AS     15/05156-83 - CHC Helikopter Service AS - Kansellering av søknad - Søknad om godkjenning, Subcontracting Agreement mellom CHC Helikopter Service AS og Icelandic Coast Guard, AS 332 L1 S/N 9002 LN-OPL
2019-03-29 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning, AMP - 332L/L1 Revision No. 22 - omfatter S/N 9002 LN-OPL
2019-03-25 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Kansellering av søknad - Søknad om godkjenning, Subcontracting Agreement mellom CHC Helikopter Service AS og Icelandic Coast Guard, AS 332 L1 S/N 9002 LN-OPL
2019-03-20 Edita Ramadani     Signert innleieavtale
2019-03-15 CHC Helikopter Service AS     TA-AS332-32-032B
2019-03-11 Wiersholm AS     Retur av saksdokument
2019-03-09 Icelandic Coast Guard     Original ARC - Airworthiness Review Certificate
2019-03-08 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2019-03-08 Wiersholm AS     registrering av luftfartøy
2019-03-08 Wiersholm AS     Declaration regarding ownership of an aircraft
2019-03-07 CHC Helikopter Service AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis, ARC og støybevis
2019-03-06 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning, Subcontracting Agreement CHC HS - ICG re. AS332L1 S/N 9002 LN-OPL (reservert kj.tegn)
2019-03-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2019-03-04 Wiersholm AS     LN-OPL - Søknad om innleie av luftfartøy
2019-03-01 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Pantedokument
2019-02-28 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2019-02-27 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2019-02-20 Wiersholm AS     Innformasjon
2019-02-19 CHC Helikopter Service AS     Søknad, endring til AOC NO.AOC.051 - endring av antall luftfartøy, AS332L1 S/N 9002 reservert kj.tegn LN-OPL
2019-02-19 Wiersholm AS     søknad om godkjenning av innleieavtale
2019-02-08 CHC Helikopter Service AS     Søknad om tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2019-02-08 CHC Helikopter Service AS     19/02714-1 - Søknad om tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2019-02-01 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Tillatelse iht. BSL D 2-3 § 13 til å benytte LN-OPL til offshoreflyging selv om kravene i BSL D 2-3 §§ 7 0g 8 ikke er oppfylt
2019-01-16 CHC Helikopter Service AS     Informasjon, innførsel av AS332L1 S/N 9002 reservert kjennetegn LN-OPL
2018-12-19 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Bekreftelse på utstyr, LN-OPL
2018-08-22 CHC Helikopter Service AS     Søknad om reservasjon av registreringsmerke
2018-08-22 CHC Helikopter Service AS     reservasjon av registreringsmerke
2017-12-20 CHC Helikopter Service AS   Søknad om reservasjon av registreringsmerke (til erstatning for LN-OPL)
source: caa.no